Abp Depo: Ciągle jesteśmy w ciemnościach wiary albo świetle łaski

W czwartek 23 grudnia w kaplicy Radia Fiat sprawowana była Msza św. w intencji śp. abp Stanisława Nowaka, której przewodniczył abp Wacław Depo. Była to okoliczność podwójna, ponieważ z jednej strony Metropolita Częstochowski z okazji zbliżających się świąt objął swoim pasterskim błogosławieństwem wspólnotę pracowników i słuchaczy naszej rozgłośni, a z drugiej wspominaliśmy Arcybiskupa Seniora, który był wielkim przyjacielem i opiekunem Radia Fiat.

Przed Mszą św. abp Wacław Depo przypomniał, że Święta Bożego Narodzenia są czasem przede wszystkim wdzięczności Bogu za otrzymane dary, w tym za dzieło, jakim jest Radio Fiat:

Przeżywając tajemnicę Bożego Narodzenia musimy być zawsze w postawie wdzięczności. Dlatego dziękujemy i św. Janowi Pawłowi II, który zainicjował nam swoim darem Radio Fiat, w czasie Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie. Ten dar przyjął abp Stanisław Nowak i go pomnożył, nie tylko poprzez własną twórczość, ale też przez twórczość wszystkich współpracowników pracowników Radia. Pamiętamy o wszystkich, a zwłaszcza abp. Stanisława, którego osobę wspominamy pamięcią serca.

Ks. Piotr Zaborski, dyrektor Radia Fiat na początku Mszy św. wspomniał anegdotę związaną z przejściem śp. abp. Stanisława Nowaka na emeryturę i objęciem metropolii częstochowskiej przez abp. Wacława Depo. Wówczas śp. abp Stanisław wyraził pragnienie, dotyczące Radia Fiat:

[…] Bardzo chciałby jeszcze przemawiać przez Radio, głosić Słowo Boże i nagrywać swoje rozważania niedzielne, ale powiedział: „Nie będę tego robił, jeśli nowy metropolita nie będzie sobie tego życzył”. Pamiętam jak abp. Wacław poprosił wtedy abp. Stanisława, żeby trwał do końca w służbie głoszenia Słowa Bożego przez Katolickie Radio Fiat, co abp. Stanisław spełnił dosłownie.

W homilii abp Wacław Depo powołując się na słowa abp. Stanisława Nowaka oraz fragment Ewangelii mówiący o rodzicach św. Jana Chrzciciela, zwraca uwagę, że ciągle dryfujemy między nocą wiary a światłem Bożej łaski:

Chcę dzisiaj również to podkreślić, za abp. Stanisławem, że my „Ciągle jesteśmy albo w ciemnościach wiary, albo w świetle łaski”. Bo czy dzisiejsza Ewangelia, ukazująca nam tajemnicę nie tylko niedowierzania Zachariasza ale zamknięcia mu ust! Czy to nie jest ciemność wiary? Że Elżbieta nie mogła się z nim po ludzku dogadać, mówiąc o tajemnicy poczęcia pod swoim sercem syna?

Fot. Radio Fiat

Metropolita Częstochowski nawiązał także do trwającej w naszych czasach medialnej nagonki na Kościół, sugerując, że ludzie którzy wykorzystują medialne narzędzia do ośmieszania Ewangelii są właśnie tymi, którzy przeżywają ciemność wiary:

Duch Święty nam wszystko rozjaśnia – rozjaśnia, ale tym którzy wierzą! Bo czy dzisiaj nie spotykamy w działalności dziennikarskiej ośmieszania naszej wiary, chociażby w temacie w temacie niepokalanego poczęcia? […] Nie rozumieją, że to jest podprowadzenie do większej tajemnicy, jaką jest Macierzyństwo Boże. I z jednej strony widzimy taką ciemność wiary, a z drugiej łaskę, która powoduje, że człowiek mówi „Tak! Niech mi się stanie”.

Homilia abp. Wacława Depo nawiązywała w pewnym stopniu do zjawiska, które św. Jan od Krzyża nazywał „nocą ciemną”. Metropolita Częstochowski powołując się na encyklikę Jana Pawła II Redemptoris Mater, zauważa, że Maryja stojąc pod Krzyżem na Golgocie przeżywała właśnie „noc ciemną”.

Homilia abp. Wacława Depo:

Skip to content