Abp Depo: Człowiek poszukujący prawdy staje wobec alternatywy: Z Bogiem czy poza Bogiem?

W niedzielę 4 września Kościół częstochowski przeżywał 83. rocznicę Krwawego Poniedziałku, podczas którego w 1939 roku wojska niemieckie wymordowały kilkaset niewinnych osób. Mszy św. w Archikatedrze Świętej Rodziny, pod którą było jedno z miejsc kaźni, przewodniczył abp Wacław Depo.

Dokładna ilość ofiar niemieckiej zbrodni w Częstochowie nie jest znana. Oficjalne dane mówią o liczbie 238 osób. Szacuje się jednak, że liczba pomordowanych tego dnia może sięgać nawet tysiąca, bo nie wszystkie miejsca ich domniemanego spoczynku zostały zbadane. Abp Wacław Depo rozpoczynając Mszę św. podkreślił, że pamięć męczenników II wojny światowej powinna stanowić przestrogę dla naszego pokolenia:

Dzisiaj stajemy przy ołtarzu, aby w pamięci historycznej wspomnieć ofiarę życia tych, którzy ginęli w pierwszych dniach września 1939 roku. Niech ta pamięć, ale jednocześnie nasza ufna modlitwa, będzie wołaniem do Boga o miłosierdzie nad światem i o dar pokoju dla świata. Ale jednocześnie niech będzie upomnieniem dla tych, którzy dzisiaj przekraczają prawa Boga i niszczą godność człowieka.

Podczas homilii Metropolita Częstochowski zwrócił uwagę jak łatwo ludzkość pod wpływem swoich osiągnięć w nauce i technice może zagubić człowieczeństwo i wrażliwość na otaczający nas świat:

[…] Zauważamy jednak, że cena tego postępu jest nieraz zbyt wysoka. Otóż bardzo często zdarza się, że im więcej człowiek potrafi odkryć z tajemnic tej ziemi i przetworzyć ją dla siebie, to tym bardziej oddala się od Boga, który jest Stwórcą wszechświata, źródłem życia i prawdziwej mądrości.

W dalszych rozważaniach abp Wacław przestrzegł, że poszukiwanie mądrości w oderwaniu od łaski Bożej prowadzi zwykle do tragedii:

Różne są drogi zdobywania mądrości, określenia swojego istnienia, powołania i celu swojego życia. Człowiek rzetelnie poszukujący prawdy wcześniej czy później staje wobec podstawowej alternatywy – z Bogiem i pomocą Jego łaski czy poza Bogiem, lub nawet wbrew Bogu – i tak się dzieje w każdym dramacie wojny, kiedy człowiek staje w miejsce Boga i chce decydować o życiu i śmierci innych.

Po Mszy św., na placu archikatedralnym młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 35 zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, nawiązujący do tragedii 4 września. Po spektaklu nastąpiła ceremonia złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą niemiecką zbrodnię. W lewej nawie archikatedry, nieopodal głównego wejścia, można znaleźć małą wystawę archiwalnych zdjęć z tamtych tragicznych wydarzeń.

Rocznica Krwawego Poniedziałku

Skip to content