Abp Depo do katechetów: “Świat słucha nauczycieli, którzy są świadkami!”

Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne odbyło się w Częstochowie w sobotę, 30 listopada. Na jego program złożyły się dwie sesje: sympozjalna, w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Nauczycieli oraz katechetyczna, w Wyższym Seminarium Duchowym.

Między sesjami, w samo południe, ks. abp Wacław Depo odprawił uroczystą Mszę św. w kościele seminaryjnym.

W swojej homilii przytoczył między innymi słowa świętego papieża Pawła VI:
-Jeśli świat dzisiaj słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Bo są różni nauczyciele. Różni, czyli również i fałszywi, którzy nie uczestniczą w misji, tylko samych siebie głoszą i zwodzą innych. Właśnie Chrystus dokonuje wyboru świadków i posyła ich na misję. I w tej misji mamy swój udział.

Abp Depo podkreślił wagę ciągłego stania na straży prawd Ewangelii:
-Nie wolno nam schodzić pod żadnym pozorem z ewangelicznego posterunku nauczycieli i świadków wiary, prosząc Ducha Świętego o pomoc, o światło, o świadectwo. Prawidło jest takie, jak przestrzegał nas zmarły poeta, ks. prof. Janusz Pasierb: “Raz tylko przestań czuwać, a przywalą cię zwały ziemi. Raz tylko przestań kochać, a pustka zalegnie w Twoim sercu od krańca do krańca. Raz tylko przestań wołać w niebo, a zagłuszony będzie w tobie wszelki głos.”

Metropolita częstochowski przywołał także słowa na temat prawdy, które kard. Roberta Sarah umieścił w książce “Wieczór się zbliża, a dzień już się nachyla”:
-“Musimy tworzyć wysepki prawdy. Każda chrześcijańska rodzina, każda szkoła, każda parafia, ma stać się wysepką, z której wygnane jest wszelkie kłamstwo. Miejscami, gdzie odrzucimy wszelki kompromis z ideologią świata, relatywizmem i zwiedzeniem. Prawda jest naszą mocą, bo Chrystus jest prawdą i z niego jest moc!”

Śpiewy podczas liturgii i adoracji Najświętszego Sakramentu wykonywała Schola Liturgiczna “Domine Jesu”, pod kierunkiem ks. Mateusza Ociepki.

Jakub Szewczyk

Skip to content