W środę 21 września osoby starsze, chore lub niepełnosprawne pielgrzymowały w ramach Regionalnych Dni Chorych do parafii św. Wojciecha w Częstochowie. Z pielgrzymami częstochowskich dekanatów spotkał się abp Wacław Depo, który udzielił wiernym pasterskiego błogosławieństwa.

Metropolita Częstochowski podkreśla, że włączenie cierpienia jakiego doświadczamy, w naszą codzienną modlitwę, jest swoistym współuczestnictwem w dziele zbawczym Chrystusa i w Jego opiece nad światem:

Jest takie słowo Jana Pawła II, że „Cierpienie przezwyciężone miłością to Jezus Chrystus”. I to jest zadanie naszych spotkań na Eucharystii z ludźmi chorymi, żeby oni wszystkie swoje cierpienia umieli włączyć w ofiarę Chrystusa, bo tylko wtedy są one ofiarą zbawczą również dla nas. Wtedy dokładamy swojego współuczestnictwa w cierpieniach Chrystusa za Kościół, za świat, a szczególnie teraz o dar pokoju dla świata.

Podczas homilii, omawiając fragment Ewangelii wg. św. Mateusza, w którym Jezus powołał go do grona Apostołów, abp Wacław Depo zwrócił uwagę na fakt, że dla Jezusa nie ma ludzi skreślonych i nieważnych:

Pierwszym stwierdzeniem, które się nasuwa jest to, że Jezus nie wyklucza nikogo ze swojej bliskości. Co więcej, gdy siedział przy stole w domu Mateusza, tym, którzy się gorszyli z tego powodu, że przebywa z celnikami i grzesznikami powiedział bardzo ważne słowa: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Na przykładzie Mateusza dostrzegamy, że jest on wzorem otwarcia się na miłosierdzie Boże, które przynosi wspaniałe owoce nawrócenia i współpracy z łaską Boga.

Metropolita Częstochowski przywołał także opowiadanie, w którym mężczyzna rozmawiał ze swoim aniołem stróżem. Morał z tej opowieści może być pouczający nie tylko dla chorych i niepełnosprawnych, ale dla każdego, kto mierzy się z trudnościami i troskami ostatnich dni:

Pewien człowiek prosił: „Oświeć mnie, abym mógł pewnym krokiem wejść w nieznane i niepewne jutro”. Anioł odpowiedział: „Idź w ciemno! I połóż swoje dłonie w dłoń Boga. To jest pewniejsze niż światło i znajomość drogi. Powierz swoje życie Bogu”. Powierzyć – znaczy oddać, z zaufaniem. Jest to najpiękniejsza droga i bezpieczeństwo już nie nas samych, ale które idzie z miłości miłosiernej Ojca.

Po Mszy św. oraz po pasterskim błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem proboszcz parafii św. Wojciecha ks. Ryszard Umański zaprosił wszystkich przybyłych wiernych na wspólny posiłek w kościelnych podziemiach.

Dekanalny Dzień Chorych - Wojciech

Skip to content