Abp Depo: Każda misja i zadanie jakie otrzymujemy w Kościele Chrystusowym mają swoje umocowanie w Bogu, ale przekazują nam je ludzie

26 stycznia o godzinie 9:30 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze odprawiona została Msza św., która zwieńczyła czterodniowy okres refleksji rekolekcjonistów, ojców duchownych oraz spowiedników. Eucharystii przewodniczył i wygłosił homilię metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

31. sympozjum rekolekcjonistów, ojców duchownych oraz spowiedników to był szczególny czas, w którym kapłani słuchają, a następnie będą głosić, co podkreślił abp Wacław Depo:

– Każda wspólnota kapłańska ma swoje ukierunkowanie. Tutaj jest ukierunkowanie na głębie, bo to są spowiednicy, rekolekcjoniści i formatorzy seminiaryjni. Czyli jeżeli najpierw sami się nie pochylą nad natchnionym Słowem Boga to wtedy trudno będzie im być autentycznym świadkiem. To są elementy, które są obecne we wszystkich rekolekcjach. Najpierw trzeba zrozumieć w ciszy, rozważyć, a potem iść i głosić. Do tej pracy potrzeba mocy i światła Ducha Świętego. Chrystus zostawił nam w Kościele swojego Ducha, aby nam powiedział o wszystkim. To Duch Święty czyni nas świadkami prawdy, którą głosimy.

W homilii Kaznodzieja odwołał się do hasła trwającego roku duszpasterskiego przypominając słowa z listów apostolskich św. Pawła:

To On ma być dla pasterzy, ludzi wezwanych łaską po imieniu, źródłem odwagi, mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Każda misja i zadanie jakie otrzymujemy w Kościele Chrystusowym mają swoje umocowanie w Bogu, ale przekazywane są nam przez pośrednictwo ludzi. Dlatego tak ważna jest w kościele sukcesja apostolska przekazywana każdemu biskupowi w obrzędzie święceń, w której uczestniczą poszczególni prezbiterzy i diakoni. To ona sprawia, że święta czynności, które wypełniamy czynimy mocą samego Chrystusa, aby to z Boga była moc, a nie z nas, jak podkreślił święty Paweł.

Posłuchaj homilii abp Wacława Depo tutaj.

O. dr hab. Jarosław Kupczak OP, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, duszpasterz i katecheta, który głosił konferencje rekolekcyjne zwrócił uwagę 3 główne aspekty poruszane podczas spotkań:

W naszej refleksji spotykają się 3 ważne określenia: wiara, wiara w Kościół i Kościół, który należy do Chrystusa. To jest bardzo istotny temat, ponieważ wydaje się, że pośród wszystkich prawda wiary właśnie wiara w Kościół jest szczególnie atakowana. Ludzie często mówią: „Chrystus – tak, Kościół – nie.” „Wierzę w Boga, ale nie wierzę w kapłanów.” Innymi słowy próbuje się często myśleć o takiej wierze, która jest indywidualną relacją człowieka do Boga, ale bez tych rzeczywistości pośredniczących – bez tak zwanej instytucji Kościoła.

Organizatorem sympozjum była Komisja Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. Uczestnicy spotkają się ponownie w przyszłym roku.

Skip to content