W Wielki Czwartek w Kościele wspominana jest Ostatnia Wieczerza Jezusa Chrystusa z Apostołami. Podczas niej ustanowione zostały sakramenty Eucharystii i kapłaństwa Nowego Przymierza.

Tego dnia odprawia się Mszę Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynającą Święte Triduum Paschalne. W parafii św. Piotra i Pawła w Zawierciu Eucharystię sprawował metropolita częstochowski abp Wacław Depo:

– Wieczerza Mszy Świętej Pańskiej jest dziękczynieniem Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Ma bardzo znamienne przesłanie – tak jak Chrystus nas umiłował, tak my powinniśmy siebie miłować nawzajem. Stąd proszę was o modlitwę o dar powołań i za kapłanów.

Wielki Czwartek to także święto kapłanów, ustanowione na pamiątkę dwunastu Apostołów, którzy towarzyszyli Jezusowi podczas Ostatniej Wieczerzy. Jak podkreślił ks. prał. Jan Niziołek, proboszcz Bazyliki św. Piotra i Pawła, wizyta pasterska abp. Depo przypadła w dość trudnym dla wielu Polaków czasie.

– To dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Cieszymy się, że w to szczególne święto możemy się spotkać z naszym pasterzem. Te odwiedziny pasterskie mają miejsce w trudnym czasie. Mianowicie w momencie ataku na Jana Pawła II. Jest to atak na to, co w Polsce piękne, szlachetne i trwałe.

W homilii abp Depo przypomniał obecnym, że człowiek nie jest w stanie sam się zbawić:

– We Mszy św. powtarza się ta sama tajemnica, która dokonuje się zawsze wiarą Kościoła. Dlatego nie ma zbawienia poza Kościołem, tak jak nie ma zbawienia poza Chrystusem.

Na zakończenie kazania abp Depo, nawiązując do Hymnu Polski, wygłosił ważne przesłanie:

– Wypowiadam te słowa ze wzruszenia i z zadaniem dla nas: kochajmy Eucharystię, Boga z nami! Wtedy nie zginiemy – i jako Kościół, i jako Naród i jako Polska.

Ostatnia Wieczerza, trzykrotnie zapowiadana śmierć Pana Jezusa oraz poranek Wielkiej Nocy są kolejnymi etapami jednej tajemnicy, nazywanej Miłością Boga Stwórcy i Odkupiciela. Miłością, w której Bóg nigdy nie odwróci się od człowieka, o ile ten sam od niego nie odejdzie za sprawą wolnej woli.

Link do kazania abp. Depo.

LN

Galeria: Radio Fiat
Abp Depo: Kochajmy Eucharystię, bo wtedy nie zginiemy!

Skip to content