Abp Depo: Kto wierzy w Boga nigdy nie jest sam

W Wielki Czwartek 14 kwietnia abp Wacław Depo przewodniczył Liturgii Krzyżma Świętego w Archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. Metropolita Częstochowski poświęcił święte oleje, które będą służyć do sprawowania sakramentów oraz przyjął odnowienie przyrzeczeń kapłańskich częstochowskiego duchowieństwa.

Wielki Czwartek jako dzień Ostatniej Wieczerzy jest świętem przede wszystkim osób powołanych przez Boga do głoszenia Ewangelii. W sposób szczególny w tę misję wpisuje się posługa kapłańska i zakonna. Abp Wacław Depo nie ukrywa radości z tego, że może się swoim darem kapłaństwa dzielić z tymi, do których go Pan Bóg posłał:

Dwa słowa chciałbym dzisiaj wypowiedzieć wobec Boga i ludzi. Pierwsze to jest wdzięczność – za to kim jesteśmy i do czego zostaliśmy zobowiązani. A drugie to radość, że możemy tym darem kapłaństwa podzielić z tymi, do których nas Pan Bóg posyła. I dlatego musimy przyjąć też zobowiązanie do wzajemnej modlitwy zarówno kapłanów za siebie, jak i za lud Boży, który został nam powierzony.

Fot. Radio Fiat

Bp Andrzej Przybylski wyjaśnił, że Wielki Czwartek jest dniem, który w szczególny sposób łączy fizyczny i duchowy wymiar kapłaństwa:

Wielki Czwartek to dwie tajemnice: przed południem odbywa się Msza Krzyżma, czyli poświęcenie tych olejów, które będą materią sakramentów chrztu, bierzmowania, namaszczenia chorych, katechumenów – a zatem jest to źródło wszelkich sakramentów. A wieczorem będziemy przeżywać Mszę Wieczerzy Pańskiej – pamiątkę ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Właśnie te dwie tajemnice łączą się jakby w klamrę tajemnicy naszej kapłańskiej posługi.

Fot. Radio Fiat

Podczas homilii abp Wacław Depo zwrócił uwagę na to, że dzisiejsze media w pogoni za sensacją często marginalizują nie tylko prawdę o kapłaństwie, ale także odzierają człowieczeństwo z jego Bożej godności:

Smutne jest to, że w codziennym życiu naszych mediów prawda o kapłaństwie zostaje zepchnięta na bok. Prawda o człowieczeństwie w odniesieniu do Boga zaczyna odgrywać wtórną rolę. Liczy się natomiast sensacja, duch oszczerstwa i niszczenia poprzez moralizowanie, które nie szuka dobra wspólnego i nie bierze odpowiedzialności za swoje słowa. Służy to diabelskiemu zamętowi. Takiej kulturze, w której kłamstwo i dyskryminacja występują pod maską prawdy i wolności bez odniesienia do Boga i Chrystusa.

Fot. Radio Fiat

Metropolita Częstochowski kontynuując to rozważanie stanowczo podkreślił, że Kościół nie zgadza się na coraz powszechniejsze zjawisko, jakim jest „cancel culture”, poprzez które media wypychają z przestrzeni publicznej wszystko, co nie pasuje do obecnie uprawianej narracji ideologicznej:

Nie pozwolimy rozszerzać się tzw. „kulturze unieważniania” naszych tajemnic! Kościół nie jest jakąś organizacją pozarządową. I jeśli by ktoś usiłował iść bez Chrystusa, nie krocząc za Ukrzyżowanym we wspólnocie wiary Kościoła, przestaje być uczniem. Dla popularności i poklasku staje się światowym. […] Kto wierzy w Boga nigdy nie jest sam. Nie wierzymy osamotnieni ale wierzymy z całym Kościołem w mocy i świetle Ducha Świętego, że Kościół jest naszym domem i wspólnotą Boga z ludźmi.

Na koniec uroczystości bp Andrzej Przybylski w imieniu częstochowskiego duchowieństwa złożył abp. Wacławowi najserdeczniejsze życzenia m.in. błogosławieństwa Bożego, obfitości darów Ducha Świętego i dobrego zdrowia.

Homilia abp. Wacława Depo:

Życzenia bp. Andrzeja Przybylskiego i częstochowskiego Kościoła dla abp. Wacława:

Skip to content