Abp Depo: Łączy nas odkrywanie Chrystusa jako jedynego Zbawiciela

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Kościele Rektorackim odprawiono uroczystą Mszę św. z udziałem wiernych różnych wyznań. Eucharystii sprawowanej w czwartek 20 stycznia przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

– Wierząc w Chrystusa, jako jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi musimy zwracać uwagę na dramat podziału. Stąd właśnie inicjatywa jednocząca w modlitwie – mówił metropolita częstochowski i dodał: – Nie usprawiedliwiajmy się tym, że Chrystus na Ostatniej Wieczerzy sam modlił się o jedność swoich uczniów, „aby byli jedno”, ponieważ wiemy, ze ich postawy towarzyszące Jego nauczaniu też nieraz nie były wyrazem jedności. Oni szukali siebie i swojego miejsca. To, że doszło do podziałów między Kościołami Chrześcijańskimi, jest bolesne. Po Soborze Watykańskim II ten chrześcijański głos bardziej wsłuchuje się w Słowo Boże i w ducha modlitwy, abyśmy pomimo różnic, nadal „byli jedno” – dodał.

W słowach homilii skierowanych do wiernych abp Wacław Depo przypomniał, że naszym zadaniem jest troska o to, aby prawda i dobro idące od jednoczącego nas Boga nie były pozostawione same sobie, ale służyły miłości i jedności.

– […] Nie ma nic bardziej zbawiennego, jak odkrycie Jezusa Chrystusa, jako prawdy w świetle i mocy Ducha Świętego. Odkrycie Chrystusa, jako naszego jedynego Zbawiciela i pośrednika w sprawach odnoszących się do Boga […] – głosił abp Wacław Depo.

W Mszy św. uczestniczyli duchowni z innych Kościołów. Wśród nich był m.in. ks. Adam Glajcar, kapelan krajowy strażaków Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Częstochowie. Podkreślał on, że powodem, dla którego przeżywamy czas wspólnych modlitw ekumenicznych jest fakt, że należymy do jednej wielkiej Bożej rodziny, zjednoczonej i złączonej z Jezusem Chrystusem już od chwili jego narodzin.

– Kto przyszedł oddać pokłon Narodzonemu w Betlejem? Byli to pasterze i magowie ze Wschodu, a więc Poganie. Można powiedzieć, że były to delegacje reprezentujące każdego człowieka, kulturę i obyczajowość. Nie możemy zapomnieć, że już jako dorosły, Jezus w Ogrójcu w czasie arcykapłańskiej modlitwy pozostawił swój testament, który brzmi: „Ojcze, chcę, aby oni byli jedno, jak ja w Tobie, a Ty we mnie”. Skoro jesteśmy osobami wierzącymi i wyznającymi wiarę w Chrystusa, musimy realizować Chrystusowy rozkaz i jego testament, który mówi o jedności, miłości, zrozumieniu i poszanowaniu drugiego człowieka. Najlepiej realizować go wspólnie – przekonywał ks. Adam Glajcar.

W piątek 21 stycznia od godz. 17:45 w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej trwać będzie panel ekumeniczny, skierowany głównie do młodych kleryków. W ramach 114. Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan usłyszymy również występ zespołu prawosławnego „Armonia” z Białegostoku, który wystąpi przed publicznością w sobotę 22 stycznia o godz. 17:00 w częstochowskiej cerkwi przy ul. Śląskiej.

BNO

 

>>Cała homilia abp. Wacława Depo<<

 

Skip to content