Abp Depo: Maryja zawsze prowadzi nas do Chrystusa

Uroczystość NIepokalanego Poczęcia NMP, Jasna Góra 08.12.2020/fot. Zbyszek Derda/Radio Fiat

Odśpiewaniem tradycyjnych nieszporów rozpoczęto jasnogórskie świętowanie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 8 grudnia w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem abp. Wacława Depo zebrali się, w ograniczonej ze względów sanitarnych liczbie, ojcowie paulini i wierni. Metropolita częstochowski zaznaczył, że nie może być lepszego miejsca do uczczenia tego święta, niż jasnogórskie sanktuarium:
– Tajemnica Niepokalanego Poczęcia, która jest wyrażona również w tej figurze Matki Bożej na błoniach jasnogórskich, jest tajemnica zapraszająca nas w głąb tajemnic Jezusa. Nawet w dzisiejszej kolekcie mszalnej prosimy Boga, przez orędownictwo Najświętszej Maryi Panny, poprze przyszłe zasługi męki i śmierci Pana Jezusa. Maryja zawsze zapraszając prowadzi nie ku sobie, ale ku Chrystusowi, żebyśmy go ciągle odkrywali i nigdy nie opuścili.
Po nieszporach uczestnicy uroczystości procesyjnie, z zapalonymi lampionami roratnimi, udali się na błonia jasnogórskie, gdzie przed figurą Maryi Niepokalanej abp Wacław Depo odczytał Akt zawierzenia Kościoła, Ojczyzny i świata, mówiąc m.in.:
– Misja Kościoła ma charakter religijny, nie jest jednak realizowana w oderwaniu od warunków życia społecznego i politycznego. Dlatego obowiązkiem Kościoła i jego pasterzy jest zabieranie głosu ilekroć domaga się tego duchowe dobro wiernych, obrona wartości moralnych i godności osoby ludzkiej od momentu poczęcia pod sercem matki, aż do naturalnej śmierci.
Następnie abp Wacław Depo, wyniesiony w górę w koszu drabiny wozu strażackiego, złożył hołd Niepokalanej, kładąc u Jej stóp bukiet białych kwiatów. Zwyczaj „Hołdu z kwiatów” został zapoczątkowany na Jasnej Górze w 2009 r. i nawiązuje do rzymskiej tradycji tzw. omaggio floreale, czyli obdarowywania Maryi kwiatami.
Zwieńczeniem jasnogórskich uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny był wieczorny Apel Jasnogórski. Był on również szczególny ze względu na rocznicowy charakter. Jak przypomniał abp Wacław Depo, dokładnie 67 lat temu zapoczątkowano tę narodowa modlitwę Polaków:
– Niewątpliwie ten charyzmat jest udzielony nie tylko tamtemu pokoleniu, kiedy prosiliśmy o uwolnienie kard. Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj również prosimy o pewne dary, które są nam niezwykle konieczne nie tylko w zagrożeniach epidemii, ale przede wszystkim jedności społecznej i jedności w Kościele.
W trakcie Apelu Jasnogórskiego modlono się w sposób szczególny, za wstawiennictwem Maryi, o ład moralny i pokój społeczny w Polsce. W ramach inicjatywy „Światło w ciemności” zachęcano wiernych, by w duchowej łączności, w godzinie apelu, zapalili w oknach swoich domów świece lub roratnie lampiony.

ZD