Abp Wacław Depo, Uroczystość Zwiastowania NMP, rocznica ustanowienia metropolii, 25.03.2021/fot. Radio Fiat

Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, Dzień Świętości Życia oraz 29. rocznica ustanowienia metropolii to trzy wydarzenia, które częstochowski Kościół celebrował 25 marca w archikatedrze Świętej Rodziny. Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo.

Metropolita częstochowski przypomniał, że decyzja Jana Pawła II o ustanowieniu duchowej stolicy Polski archidiecezją było wspaniałym zaskoczeniem. Miejsce szczególnego kultu Matki Bożej zostało wywyższone przez Ojca św. bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” z 1992 roku. Historyczne wydarzenie wspominane jest każdego 25 marca, kiedy w Kościele obchodzimy jeszcze dwie wyjątkowe uroczystości. – Ta dzisiejsza Eucharystia jest szczytem dziękczynienia Bogu za dar, jakim jest Jezus Chrystus:

– Podczas Mszy św. skupiamy się dzisiaj nad trzema bardzo ważnymi wydarzeniami. To tajemnica Wcielenia Syna Bożego pod sercem Maryi oraz tajemnica świętości życia, które podarował nam Bóg. Tylko On może życie odebrać. To również rocznica powołania metropolii w 1992 roku. Jak nie dziękować Bogu za Jego wspaniałe obdarowania. Prosimy dziś, abyśmy mogli dorastać do Jego łaski.

Pierwszym metropolitą częstochowskim był abp Stanisław Nowak. W 2011 roku zastąpił go abp Wacław Depo. Utworzenie archidiecezji wprowadziło zmiany związane z podziałem administracyjnym kościołów w regionach: częstochowskim, radomszczańskim, wieluńskim i zawierciańskim. Oprócz dziękczynienia Bogu za ustanowienie Częstochowskiej Prowincji Kościelnej, podczas Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny metropolita częstochowski, wraz z wiernymi, modlił się również za każde życie poczęte.

25 marca stał się Dniem Świętości Życia w 1998 roku decyzją Konferencji Episkopatu Polski. – Zwiastowanie Pańskie to podstawowa tajemnica Zbawienia. Bóg stał się człowiekiem i przypomina nam, że każde życie jest święte – mówi ks. Robert Grohs, kierownik Referatu Duszpasterstwa Rodzin:

– Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to szczególny dzień promowania życia od poczęcia. Dlaczego Dzień Świętości Życia? Ponieważ Bóg jest źródłem życia. Chce, aby każdy człowiek żył życiem świętym. Każde życie należy do Boga, dlatego nie wolno zatrzymywać go z woli ludzkiej. Ta dzisiejsza uroczystość to okazja do zrobienia własnego rachunku sumienia, dziękczynienia za dar życia.

Uczestnicy Eucharystii, odprawianej w częstochowskiej archikatedrze, mogli podczas modlitwy przystąpić też do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, czyli codziennej dziewięciomiesięcznej modlitwy za dzieci nienarodzone.

ABK

Skip to content