Abp Depo: Módlmy się, abyśmy umieli wybierać życie zgodne z Bożą wolą!

W sobotę 26 lutego abp Wacław Depo wręczył nominacje nowym członkom Kapituły Wieluńskiej. Spotkanie wieluńskich kanoników w ośrodku rekolekcyjnym Święta Puszcza w Olsztynie rozpoczęto Mszą św. pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego.

Kapituła Kanoników Wieluńskich jest najstarszym tego typu organem w archidiecezji częstochowskiej. Jej historia sięga czasów średniowiecza, podczas gdy diecezja częstochowska niebawem będzie przeżywała dopiero 100-lecie istnienia. Abp Wacław Depo wyraził radość z powodu wielowiekowej ciągłości historycznej Kapituły oraz pokrótce wyjaśnił swoją rolę w kontynuowaniu tej ciągłości:

Cieszę się tym spotkaniem Kapituły Wieluńskiej, która według statystyk jest najstarszą kapitułą naszej archidiecezji. Dlatego tym bardziej jest to dobre świadectw, że jest kontynuacja składu personalnego, który ma określone funkcje zarówno liturgiczne, jak i działania na danym terenie. Jako arcybiskup mam prawo mianować kanoników i prałatów tejże kapituły, kiedy trwają wybory – ja te wybory zatwierdzam i błogosławię na każde nowe działania.

Ks. Marian Mermer, były prepozyt Kapituły Wieluńskiej oraz wieloletni proboszcz tamtejszej kolegiaty omówił wydarzenia, jakie poprzedziły wręczenie przez abp. Wacława nominacji dla księży regionu wieluńskiego:

Mieliśmy tzw. Sesję nadzwyczajną 6 listopada ubiegłego roku, bo skończyła się 5-letnia kadencja prepozyta i kanoników na urzędach kanonickich. Były wtedy tajne wybory, którym przewodniczył abp Wacław. Po tych kilkunastu tygodniach spotykamy się jeszcze tutaj w Olsztynie. Wyborów dokonują kanonicy gremialni, a nasza kapituła składa się z 9 kanoników gremialnych i 9 kanoników honorowych.

Fot. Radio Fiat

Podczas homilii adresowanej do kapłanów, abp. Wacław Depo, w nawiązaniu do nauczania z listu św. Jakuba Apostoła, wyraził głębokie zaniepokojenie drogą, jaką wydaje się podążać Episkopat Niemiec w – jak wskazał – jego własnej drodze synodalnej:

Musimy sobie stawiać pytania: czy nasze modlitwy są spotkaniem dwóch pragnień? Serca Bożego i serca ludzkiego, uzgadniając swoje pragnienia z wolą Boga? […] Dotknijmy bardzo bolesnego faktu, jakim jest sprzeniewierzenie się wspólnot kapitulnych razem ze swoimi biskupami na tzw. „Drodze synodalnej w Niemczech” – że Kościół w Niemczech ma „swoją” drogę. Dlatego sprawdza następcę św. Piotra, czy ten zaaprobuje i zgodzi się na niezgodność z prawem Boga i z dziełem stworzenia? Dlatego naszym zadaniem jest – tak jak św. Jakub powiedział – „módlcie się wzajemnie za siebie, abyśmy umieli wybierać z pomocą łaski Boga życie zgodne z Bożą wolą i przez to żyć. Teraz i na wieki”.

Spotkanie w Świętej Puszczy zaowocowało wyłonieniem nowego zarządu Wieluńskiej Kapituły, czyli nowego prepozyta wieluńskiego oraz nowych kanoników na urzędy kapitulne. W spotkaniu uczestniczyli zarówno kanonicy gremialni jak i honorowi, którzy oprócz uczestnictwa w uroczystości przyznania nominacji, świętowali także 10-lecie posługi abp. Wacława jako metropolity częstochowskiego.

Ks. Marian Mermer zechciał pokrótce omówić historię Kapituły Wieluńskiej, której korzenie sięgają XII wieku, gdy była zlokalizowana w średniowiecznym mieście Ruda, a obecnie wsi leżącej w granicach gminy Wieluń:

Homilia abp. Wacława Depo:

Skip to content