Abp Depo: Nie ma piękniejszej rzeczywistości dla człowieka niż być kochanym i kochać!

W poniedziałek 2 maja parafia św. Zygmunta w Częstochowie przeżywała uroczystości odpustowe. Z tej okazji abp Wacław Depo odwiedził parafię, gdzie przewodniczył uroczystej sumie odpustowej oraz udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

Metropolita Częstochowski wyraził radość z tego, że po okresie pandemii znowu może się spotykać z młodzieżą. Podkreślił także w nawiązaniu do osoby św. Zygmunta I Burgundzkiego, że życie świętego nie zawsze jest wzorowe i usłane różami. Jest to prawda szczególnie ważna dla dzisiejszej młodzieży:

Bardzo się cieszę, że w tym czasie majowo-czerwcowym możemy dopełniać sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jakim jest bierzmowanie, zwłaszcza po okresie pandemii, kiedy ta nasza łączność i więź była zbyt osłabiona. Dzisiejszy odpust doroczny w parafii św. Zygmunta pokazuje postać św. Zygmunta króla i męczennika, którego życie nie było przejrzystym świadectwem dla Chrystusa. Jego późniejsze nawrócenie i zrozumienie swojej roli jako króla i ojca rodziny jest dla nas przykładem tego, że życie człowieka wierzącego wcale nie jest usłane różami i światłem łaski, ale że są różne ciemności wiary, przez które trzeba przejść przyzywając pomocy Ducha świętego. I myślę, że młodzież dzisiaj też będzie się starała to odczytywać.

Fot. Radio Fiat

Podczas homilii abp Wacław Depo przywołał słowa św. Jana Pawła II wygłoszone w 1980 roku, by przypomnieć dzisiejszej młodzieży, że „miłość na próbę” tak naprawdę nie jest miłością, tylko kłamstwem. Prawdziwa miłość nie polega na poszukiwaniu darów dla siebie, tylko na byciu darem dla drugiej osoby:

Nie ma miłości na próbę, pamiętajcie! Dlatego Kościół nigdy nie zgodzi się na „wolna miłość” ludzi młodych. Bo co znaczy „wolną”? Nieodpowiedzialną! Bo wtedy „to ja decyduję”, „mój egoizm”, „moja przyjemność”, „moja korzyść”. A nie to, że ja się staram, żeby poprzez miłość być darem dla drugiego człowieka.

Fot. Radio Fiat

Często jednak ludzie wikłają się w tzw. „wolną miłość”, nie rozumiejąc lub nie chcąc rozumieć następstw takiego zaangażowania. Metropolita Częstochowski kontynuując rozważanie, zwrócił uwagę na potencjalne skutki „miłości na próbę”, czyli nieplanowane poczęcie dziecka. Podkreślił on, że chęć pozbawienia życia nienarodzonego dziecka jest świadectwem właśnie tego, że „miłość” z której się poczęło była nieprawdziwa:

Słyszymy dzisiaj w parlamentach Europy, świata, ale również w Polsce takie zakusy, żeby znowu decydować o granicy, kiedy można dokonać zabójstwa nienarodzonego dziecka. Ale jeśli słyszę ,że w Hiszpanii już 15-letnie dziewczęta mogą podjąć taką decyzję bez zgody rodziców… Nie muszą tego nawet zgłaszać! Po prostu one są „wolne”… To ja się teraz pytam: czy to nie jest „miłość na próbę”? A przecież nie ma chyba piękniejszej rzeczywistości dla człowieka niż kochanym. I kochać!

Suma odpustowa pod przewodnictwem abp. Wacława Depo i bierzmowanie bynajmniej nie zakończyły majowych uroczystości w parafii św. Zygmunta. We wtorek 3 maja w parafialnej auli widowiskowej odbędzie się koncert uwielbieniowy zespołu 77FM, na który zaproszeni są wszyscy. Początek koncertu zaplanowany został na godz. 19:00.

Homilia abp. Wacława Depo:

Skip to content