W sobotę 4 czerwca, czyli w wigilię Niedzieli Zesłania Ducha Świętego częstochowski Kościół przyjął do swojej wspólnoty nowego kapłana. Pochodzący z Zawiercia ks. Piotr Fedoryszak podczas uroczystej ceremonii przyjął święcenia kapłańskie od abp. Wacława Depo.

Abp Wacław Depo tuż przed rozpoczęciem ceremonii podkreślił, że słowa Pana Jezusa o wielkim żniwie i małej liczbie robotników nigdy nie stracą na aktualności:

Jesteśmy jak zawsze zdumieni realnością Pana Jezusa, który mówił, że „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”. I dzisiaj dotykamy tej rzeczywistości, kiedy święcimy dla naszej archidiecezji zaledwie jednego neoprezbitera. Ale to jest pokazanie, że Chrystus nie opuszcza swojej owczarni i dlatego ufnie przy tych święceniach będziemy prosić o dar nowych i wiernych do końca powołań kapłańskich.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks prof. Ryszard Selejdak opowiedział o prośbach, jakie częstochowski Kościół będzie zanosił do Boga w intencji ks. Piotra. Intencje te można potraktować również jako najlepsze życzenia:

Wielka radość, że grono prezbiterów diecezji częstochowskiej zostanie poszerzone. Będziemy się modlić, aby był dobrym, pogodnym, szczęśliwym księdzem. Aby w swoim życiu kształtował się i żył według idei Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Aby w swoim życiu był człowiekiem bliskim Bogu i jednocześnie był człowiekiem wielkiej pokory.

Fot. Radio Fiat

Ks. Piotr Fedoryszak przyznał, że mierzył się z pewnymi rozterkami co do powagi podjętej decyzji o przystąpieniu do święceń kapłańskich. Ale jak podkreśla, ostatecznie rozeznał, że kapłaństwo jest tym, do czego rzeczywiście go Bóg powołuje:

To trochę jest tak, że niby się tak na to czeka te 6 lat, ale jak to już przyjdzie, człowiek nie do końca jest pewny i zaczyna się wahać. Pan Bóg jednak pozostawia t wolność i tak ciężko powiedzieć, żebyśmy kiedykolwiek byli tego godni. I ta waga tego jak wielki jest to dar i jak wiele zmienia w życiu trochę jednak przytłacza. Ale przez ten stres i lęk, przebija się dużo radości, bo to jednak jest to – tak jak rozeznaje – do czego mnie Pan Bóg wybrał.

Podczas homilii abp Wacław Depo stanowczo podkreślił, że ilość jest nieodpowiednią miarą dla oceniania powołania. Stwierdził, że liczby stanowią wprawdzie pewien obraz, ale nie tyczy się on jakości kapłaństwa:

„Nie mierzy się powołania ilością” – kiedyś to powiedział Newman lub Faber patrząc na Londyn. Modlił się: „Jeżeli mi Panie dasz w tym mieście dziesięciu świętych, zmienię to miasto” – to jest święta prawda! Nie mierzy się świętości cyfrą. Nie mierzy się powołania ilością. Ale z drugiej strony cyfra też jest jakimś wskaźnikiem ewangelizacji, więc i Wam ta cyfra musi mówić o problemie zupełnie nieilościowym tylko jak najbardziej jakościowym i apostolskim.

Fot. Radio Fiat

Podczas studiów ks. Piotr Fedoryszak obrał za swojego patrona św. Pawła VI. Abp Wacław Depo w swoim rozważaniu przypomniał słowa tego papieża, którymi Paweł VI wyjaśniał czym powinna objawiać się dobrze pojęta miłość do Kościoła:

Kochać Kościół to obowiązek chwili. Kochać, to znaczy cenić go sobie i być szczęśliwym, że się do niego należy. Nabytym Bogu na własność – a to znaczy: być mu odważnie wiernym, słuchać go i służyć mu. Pomagać radośnie i ofiarnie w jego trudnym zadaniu w naszej stworzonej przez Boga rzeczywistości jak: dar życia, rodzina, społeczeństwo, prawda, sprawiedliwość, wolność i dobroć.

Ks. Piotr Fedoryszak wstąpił w okres neoprezbiteratu. W najbliższym czasie jako nowo wyświęcony kapłan będzie podróżował po diecezji odprawiając prymicyjne Msze św., podczas których każdorazowo można uzyskać specjalne łaski, poprzez ucałowanie konsekrowanych rąk nowo wyświęconego kapłana. Pierwszą Mszę św. ks. Piotr będzie celebrował w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 5 czerwca, w swojej rodzinnej parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Zawierciu.

Skip to content