Abp Depo: Nie można zgodzić się na świat, który układa życie wbrew Bogu

W czwartek 27 stycznia zakończyła się 30. Sesja Formacyjna dla Kapłanów, jaką na Jasnej Górze corocznie organizuje Komisja ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. Mszy św. wieńczącej Sesję przewodniczył abp Wacław Depo.

Metropolita Częstochowski podkreślił w nawiązaniu do sakramentu kapłaństwa, że proces pogłębiania wiary i zawierzenia Chrystusowi musi być stały, zwłaszcza u rekolekcjonistów i ojców duchowych:

Sakrament kapłaństwa jest tajemnicą Serca Jezusowego i dlatego ten proces pogłębiania naszej wiary i zawierzenia Chrystusowi, które dokonało się w święceniach kapłańskich, trzeba ciągle potwierdzać. Kiedyś spotkałem takie stwierdzenie, że „Wierność to jest miłość wzrastająca” – czyli łaska Boża zawsze nam towarzyszy i mamy świadomość, że zawsze nas uprzedza. Ale ta współpraca od strony kapłanów, biskupów i to w tej wspólnocie rekolekcjonistów, spowiedników i ojców duchownych, która jest dzisiaj zgromadzona na Jasnej Górze, tym bardziej jest zobowiązana do pogłębienia siebie.

Podczas homilii abp Wacław Depo w słowach skierowanych do kapłanów przypomniał, że dar wiary i łaska sprawowania Eucharystii jest tym, co kapłani powinni przekazywać dalej:

Dar wiary nie jest nam dany po to, aby go zatrzymać dla siebie – a tym bardziej nasza posługa w Chrystusowym kapłaństwie. Kto odkrył Chrystusa musi prowadzić do Niego innych. Nie można dla siebie zatrzymywać ogromnej radości z poznania Chrystusa i przynależenia do Niego. Należy Go przekazywać […] Eucharystia jest sakramentem obecności i miłości Chrystusa, niech ona dzieje się w nas. Przyjmijmy jej miarę i podzielmy się jej mocą z innymi.

Fot. Radio Fiat

Podkreślił także, że nie można się zgodzić na świat bez Boga, dlatego trzeba okazywać światu obecność Chrystusa poprzez własny przykład:

Nie można zgodzić się na ten świat, który nie tylko zapomniał o Bogu, ale układa życie wbrew Bogu i poza Bogiem. To jest powrót do tajemnicy grzechu pierworodnego – próba stworzenia świata poza Bogiem. […] Jezus nie pozwala nam, abyśmy światło Jego łaski i Jego Samego strzegli pod korcem, ale by było na świeczniku. Widoczne dla wszystkich. Bo Jego miłość chce objawić się w naszym życiu i przez nas.

Na zakończenie Mszy św. abp Wacław Depo życzył wszystkim zgromadzonym na Sesji Formacyjnej kapłanom, aby ich miłość była wzrastająca dzięki wierności Chrystusowi i sakramentowi kapłaństwa.

Homilia abp. Wacława Depo:

Fot. Radio Fiat
Skip to content