Abp Depo: Nie wolno nam się zgodzić na manipulację religią w konfliktach politycznych

W sobotę 13 listopada Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich obchodziło na Jasnej Górze jubileusz 30-lecia. W zorganizowanej z tej okazji pielgrzymce wzięło udział 119 delegacji ze wszystkich szkół działających pod opieką Stowarzyszenia. Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo.

Prezes Stowarzyszenia Maria Chodkiewicz przyznała, że pielgrzymka z okazji 30-lecia ma charakter przede wszystkim dziękczynny. Przypomniała ona także, że SPSK powstało jako odpowiedź na apele Jana Pawła II:

Jubileusz 30-lecia to po prostu czas na to, żeby dziękować Panu Bogu i ludziom za to, że istnieje to dzieło, które służy wychowaniu człowieka przez edukację. […] Gdy powstawaliśmy na wezwanie Jana Pawła II ku nowej ewangelizacji, wtedy grupa katolików świeckich postanowiła założyć organizację, która poprowadzi szkoły tak, aby uczniowie na różnych etapach kształcenia mogli pobierać naukę w szkole, która wychowuje w duchu patriotyzmu, prowadzeniu do prawdy oraz w wierze, nadziei i miłości.

30. Pielgrzymka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na Jasną Górę | Fot. Radio Fiat

Abp Wacław Depo nie kryje radości z tego, że dzieło Stowarzyszenia trwa już 30 lat. Podkreśla też, że istnienie Stowarzyszenia jest wielkim darem nie tylko dla archidiecezji częstochowskiej, ale też dla całej Polski:

Bardzo się cieszę, że uczestniczymy już w 30-leciu istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich i mamy za co dziękować. Jest to dar niewątpliwie nie tylko dla naszej archidiecezji, ale i dla całego naszego kraju i Kościoła w Polsce.

W uroczystości brał udział także minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który przyznał, że obchody 30-lecia SPSK są okolicznością, na której ministra edukacji nie powinno zabraknąć:

Warto podkreślić, że 99,9% rzeczy, które się w Kościele dzieją, to są rzeczy znakomite i wielkie dobro. I takim wielkim dobrem są m.in. szkoły katolickie, kształcące na wysokim poziomie w wielu miejscach w Polsce, a przy okazji dbające o to, co jest najważniejsze, czyli chrześcijańskie wychowanie.

30. Pielgrzymka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na Jasną Górę | Fot. Radio Fiat

Podczas homilii abp Wacław Depo odniósł się pośrednio do napięć politycznych, jakie w ostatnim czasie pojawiają się w debacie publicznej. Stanowczo podkreślił, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla przemocy czynionej rzekomo z dobrymi intencjami oraz pouczył, że nie wolno nam się zgodzić na wykorzystywanie religii do podgrzewania konfliktów politycznych:

Trzeba to przypomnieć za św. Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i obecnym papieżem Franciszkiem, że każdy gwałt, każda przemoc, a nieraz zadawana w imię jakiegoś dobra i bezpieczeństwa innych jest rodzajem bluźnierstwa przeciwko Bogu i ludziom. Nie wolno nam się zgodzić na manipulację religią w tych czy innych konfliktach politycznych.

30. Pielgrzymka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na Jasną Górę | Fot. Radio Fiat

Podczas uroczystej Mszy św. abp Wacław Depo dokonał także aktu poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. SPSK opiekuje się 119 szkołami na różnych szczeblach edukacji. Warto zaznaczyć, że Stowarzyszenie uratowało ponad 60 małych, wiejskich szkół przed zamknięciem.

Homilia abp. Wacława Depo:

30. Pielgrzymka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na Jasną Górę | Fot. Radio Fiat
Skip to content