Abp Depo: „O jedność modlił się już sam Chrystus”

Fot. Radio Fiat

O tym, jak ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej są jedność i pokój, nie trzeba przekonywać nikogo. W środę 25 stycznia metropolita częstochowski abp Wacław Depo przewodniczył Mszy św. w kościele Rektorackim właśnie w intencji jedności chrześcijan i pokoju na świecie.

Modlitwa była podsumowaniem trwającego od 18 stycznia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Abp Wacław Depo przypomniał, że o jedność modlił się już sam Chrystus.

– Czytając Ewangelię św. Jana, doświadczymy, jak Chrystus podczas ostatniego spotkania w Wieczerniku przed męką modli się o jedność swoich uczniów oraz tych, którzy dzięki Słowu uwierzą w Niego. Widzimy, że troska o jedność wyznawców Chrystusa i Jego drogi jest obecna w sercu samego Jezusa – mówił abp Wacław Depo.

W homilii abp Wacław Depo przypomniał hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, zaczerpnięte od proroka Izajasza: „Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości”.

[…] Rozumiemy, że aby czynić dobro i przyczyniać się do sprawiedliwości, która ma swoje źródło w świętości Boga, należy zdać sobie sprawę z tego, że sprawiedliwość jest drugim imieniem w świętości Boga. Jest wprowadzeniem Bożego porządku w świecie […] – głosił abp Wacław Depo.

W modlitwie o jedność chrześcijan uczestniczył m.in. ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej. Duchowny wskazał, że jedność jest drogą do pokoju, którego źródłem jest Chrystus.

– Przyszedł książę pokoju na Ziemię, który narodził się w Betlejem. Kończący się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się właśnie w okresie Bożego Narodzenia, a więc w okresie, który przeżywa zarówno Kościół wschodni, jak i zachodni. To oznacza, że ewidentnie jednoczy nas Chrystus. Pamiętajmy jednak, że droga do pokoju nie wjedzie tylko indywidualnymi ścieżkami. Wiedzie ona wspólną ścieżką i na tej wspólnej ścieżce musimy się spotykać, najlepiej u stóp Chrystusowego krzyża. Spotykamy się tam, gdzie wyciąga do nas ręce i mówi: „Pójdźcie do mnie wszyscy, bo już wszystko gotowe”. Mowa tu oczywiście o pokoju, którym chce nas obdarzyć – tłumaczył duchowny.

W archidiecezji częstochowskiej tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan wypełnił ekumeniczny panel dyskusyjny, koncert kolęd oraz Nabożeństwo Słowa Bożego. Mający już ponad stuletnią tradycję czas stał się cyklicznym świętem ekumenizmu.

BNO

 

Cała homilia abp. Wacława Depo dostępna >>TUTAJ<<

 

Galeria: Radio Fiat/BNO

Abp Depo: „O jedność modlił się już sam Chrystus”

Skip to content