Abp Depo: „Prawda o Zmartwychwstaniu dzieli i będzie dzieliła do końca świata”

W środę 25 maja Sanktuarium św. o. Pio na Przeprośnej Górce świętowało 135. rocznicę urodzin swojego patrona. Przy tej okazji oprócz urodzinowej Mszy św. dokonano także aktu poświęcenia kaplicy w Domu Pielgrzyma i wprowadzenia do niej Najświętszego Sakramentu. Uroczystościom przewodniczył abp Wacław Depo.

W dniu 16 czerwca tego roku przypada również 20 rocznica kanonizacji św. o. Pio, której dokonał św. Jan Paweł II, zatem uroczystości na Przeprośnej Górce przeżywane były podwójnie. Abp Wacław Depo podkreślił, że Sanktuarium o. Pio jest miejscem, w którym w sposób szczególny można doświadczyć miłosierdzia Bożego:

Myślę, że to miejsce tutaj, które zostało nam podarowane przez opatrzność Boga, jest takim miejscem szczególnego świadectwa miłosierdzia Bożego – zarówno od strony sakramentu pokuty, jak i dzieł miłosierdzia. A dzisiaj to łączenie spraw sumienia z dziełami miłosierdzia wobec potrzebujących są bardzo potrzebne. Jesteśmy tutaj aby dziękować ale i wypraszać od Boga potrzebną siłę i mądrość.

Fot. Radio Fiat

Św. o. Pio oprócz tego, że był jednym z największych cudotwórców w historii Kościoła,został zapamiętany z jednej strony jako kapłan miłosierny i wyrozumiały, z drugiej natomiast słynął z surowości i stanowczości. O. Eugeniusz Lorek, kustosz Sanktuarium przypomniał na początku Mszy św., że życie świętego z Pietrelciny wcale nie było usłane różami:

Kiedy poznajemy jego życiorys, widzimy w nim człowieka bardzo samotnego, chorego, odrzuconego. Kiedy mu było kiedyś bardzo ciężko, powiedział, że „Jedynie myśl o Bożym miłosierdziu podtrzymuje mnie”. Chylimy czoła przed wszystkimi pielgrzymami, którzy przychodzą tutaj w swoich problemach i zagubieniach, bo tu dzięki jego wstawiennictwu możemy poznawać Boże miłosierdzie.

Fot. Radio Fiat

Podczas homilii abp Wacław Depo odniósł się do fragmentu Dziejów Apostolskich, w którym św. Paweł wzbudził zgorszenie wśród żydów i złośliwość wśród pogan, gdy nauczał o Zmartwychwstaniu. Metropolita Częstochowski nie ma wątpliwości, że prawda o Zmartwychwstaniu będzie wywoływać podobne reakcje do końca świata:

Dzisiaj słyszymy o tym, że kiedy Paweł będzie głosił o Chrystusie i Zmartwychwstaniu, to oni się śmieją: „Posłuchamy Cię innym razem” – jakby chcieli powiedzieć „Odchodzisz od zmysłów i mówisz o tajemnicy, która jest niemożliwa”. Moi drodzy, widzimy, że ta prawda o zmartwychwstaniu dzieli ludzi i będzie dzieliła do końca istnienia naszego świata.

Fot. Radio Fiat

Abp Wacław Depo w toku dalszych rozważań zwrócił uwagę, że przystępując do dzieła ewangelizacji w naszych czasach, często możemy doświadczyć tego samego, z czym zderzył się św. Paweł, gdy przemawiał do żydów i Greków na Areopagu. Abp Wacław podkreślił jednocześnie, że nie zawsze stanowcza reakcja i bezkompromisowa postawa są dobrymi środkami w pracy ewangelizacyjnej:

Często w naszej konfrontacji ze współczesną pseudokulturą, […] możemy zobaczyć, jak ośmieszają wiarę w kabaretach, w filmach a nawet w zwykłych spotkaniach. I my nieraz rzeczywiście zaczynamy od jakiegoś buntu i potępienia, a przecież Pan Bóg nie chce ich zatracić. Dlatego trzeba nam prosić Ducha Świętego o dar wierności Bogu w naszych sumieniach. I od tego zaczynać każdą pracę.

Podczas uroczystości związanych ze 135. rocznicą urodzin św. o. Pio, zaprezentowano także nową pieśń ku jego czci, która w warstwie lirycznej zawiera nawiązania do sanktuarium z Przeprośnej Górki. Autorem tekstu i muzyki „Hymnu do św. Ojca Pio” jest pochodzący z Beskidu Żywieckiego kompozytor Ireneusz Wypich. Pieśni w wykonaniu tenora Macieja Gallasa można posłuchać na stronie internetowej Radia Fiat.

Skip to content