Abp Depo: Prędzej czy później zdamy sprawę z „owocowania” przed Bogiem

W środę 22 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym odbyło się spotkanie księży dziekanów naszej archidiecezji. Oprócz sprawozdań i rozmów na temat kwestii bieżących, abp Wacław Depo wręczył kapłanom dekrety, powołujące na nowe parafie lub stanowiska. Spotkanie poprzedzone zostało Mszą św. pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego.

Jednym z kapłanów, który otrzymał dekret był wyświęcony tego roku ks. Piotr Fedoryszak, który został posłany na swoją pierwszą parafię. Abp Wacław Depo podkreślił, że najważniejszym elementem spotkania dziekanów była Eucharystia, bo to z niej wypływa prawda, która pomaga kapłanom w pełnieniu posługi duszpasterskiej:

Niewątpliwie najważniejszym momentem naszego spotkania jest Eucharystia. Św. Paweł nam przypomina, że w kapłaństwie moc wypływa nie z nas tylko z Chrystusa i dlatego od Niego rozpoczynamy, żeby uświęcił nas w prawdzie. Dopiero prawda jest fundamentem naszej wzajemnej jedności i dzięki niej […] kapłani rozumieją, że są w ciele Chrystusa nie jakimś pionkiem do przesuwania, ale opatrznościowym sługą Chrystusa w Kościele wobec ludzi.

Bp Andrzej Przybylski omawiając kulisy spotkania księży dziekanów wyjaśnił, że spotkanie to jest dobrą okazją by spojrzeć na Kościół z perspektywy nie tylko wspólnot parafialnych ale przede wszystkim całej diecezji. Pokrótce omówił też zagadnienia, które kapłani podejmowali podczas spotkania:

Zawsze pod koniec roku duszpasterskiego mamy spotkania kolegium księży dziekanów, czyli księży, którzy koordynują pracę duszpasterską w konkretnych dekanatach naszej archidiecezji. Zwykle ta sesja kolegium dziekańskiego przed wakacjami jest podsumowaniem prac duszpasterskich minionego roku, ale też i przede wszystkim zmian personalnych. […] Myślę, że jest to ważne spotkanie, żeby odczuć taki Kościół diecezjalny – żeby nie myśleć tylko kategoriami mojej własnej parafii, moich potrzeb duszpasterskich, ale widzieć szerzej.

Podczas homilii abp Wacław Depo nawiązując do przypowieści o tym, że dobre drzewa nie mogą rodzić złych owoców, a złe – dobrych, zaznaczył, że „test owoców” jest zawsze niezawodną metodą na ocenę czyichś intencji, starań i dzieł:

Jezus ten test owoców zastosował również do siebie, gdy zdezorientowani uczniowie Jana Chrzciciela przyszli z zapytaniem „Czy jesteś Tym, Który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” – Jezus zamiast odpowiedzieć krótko „Tak, Jestem” – wskazał na owoce, jakie są skutkiem Jego działania. Test z owocowania można zastosować również do nas. Zasada jest prosta: dobro rodzi dobro, prawda rodzi prawdę a ze zła wychodzi zło. […] Trzeba więc ciągle na nowo oceniać swoje postępowanie i przykładać do niego test owoców.

Abp Wacław Depo nawiązał także do czytania z II Księgi Królewskiej, w którym arcykapłan Chilkiasz znalazł w 621 roku p.n.e. księgi, które następnie złożyły się na Księgę Powtórzonego Prawa. Treść znalezionych przez arcykapłana ksiąg wywołała u króla Jozjasza przerażenie i skłoniła go do nawrócenia. Metropolita Częstochowski w oparciu o ten fragment przypomniał historię dwóch angielskich męczenników z XVI wieku, którzy zginęli z powodów szczególnie aktualnych zwłaszcza dzisiaj:

Przykład historii biblijnej podprowadził nas do wspomnienia liturgicznego świętych męczenników Jana Fishera i Tomasza Moora. […] Obaj zginęli 6 lipca 1535 roku przez ścięcie za wierność prawdzie o nierozerwalności sakramentu małżeństwa i prymacie papieża. Czyż to nie jest nasza dzisiejsza rzeczywistość życia Kościoła i społeczeństw sytych, a jednocześnie pełzających drogami apostazji i tzw. „religijności prywatnej”? Może są to pytania mocne, ale wcześniej czy później zdamy sprawę z owocowania przed Bogiem.

Na koniec Mszy św. abp Wacław Depo dokonał ceremonii posłania neoprezbitera na pierwszą parafię. Ks. Piotr Fedoryszak został posłany do parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieluniu, a podczas ceremonii wręczenia nominacji miał okazję poznać proboszcza Kolegiaty wieluńskiej, ks. Jacka Zielińskiego. Po Mszy św. kapłani przystąpili do obrad.

Skip to content