Abp Depo: „Przywrócić w Kościele ewangeliczny sposób myślenia”

W środę 2 lutego z okazji święta Ofiarowania Pańskiego oraz Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, w bazylice archikatedralnej celebrowana była Msza św. pontyfikalna, pod przewodnictwem abp. Wacława Depo. Dla Kościoła częstochowskiego dzień ten miał jeszcze jeden, świąteczny wymiar. Dokładnie 10 lat temu abp Wacław Depo z nadania Benedykta XVI wziął archidiecezję częstochowską w duszpasterską opiekę.

Z okazji 10. rocznicy ingresu abp. Wacława na metropolitę częstochowskiego, bp Andrzej Przybylski podpowiada, że najcenniejszymi życzeniami, jakie możemy złożyć naszemu Arcypasterzowi są życzenia obfitych darów Ducha Świętego:

Dzisiaj mamy piękny jubileusz już 10 lat od ingresu, czyli uroczystego wejścia do diecezji Arcybiskupa Metropolity – drugiego metropolity częstochowskiego. W pierwszej kolejności składamy mu podziękowania za ten ogrom prac, jednocześnie wszyscy otaczamy go swoją modlitwą, w której jest mnóstwo życzeń, zwłaszcza życzeń darów Ducha Świętego. Dzisiaj bycie biskupem i kierowanie Kościołem w trudnych czasach wymaga wielkiej otwartości na słuchanie tego, co Duch Święty mówi dziś do Kościoła.

Abp Wacław Depo wspominając objęcie częstochowskiej metropolii przed 10-ciu laty podkreślił, że od samego początku postrzegał przyjście do Częstochowy jako dar łaski i jednocześnie zadanie, by razem z Maryją prowadzić wiernych do Chrystusa:

Przychodząc do archidiecezji nie uważałem, że jestem tym, który jest najlepszym. Odbieram to w kategorii konkretnej łaski, a przeze mnie przygotowanej również dla innych. Wpatrując się w Chrystusa, ku któremu mam prowadzić ludzi, nie mogę zapomnieć o innym ważnym wymiarze mojej służby – Matce Bożej. Do Niej odwołuję się w codziennej swojej posłudze.

Podczas homilii abp Wacław Depo odniósł się do licznych praktyk, jakie środowiska wrogie Kościołowi stosują w obszarze nowomowy. Poprzez celowe zmienianie potocznego rozumienia pojęć, próbuje się zmienić społeczny sposób postrzegania świata, a przez to odciągnąć ludzi od tego, co dobre, piękne i wartościowe:

Wkłada się wiele wysiłku, zwłaszcza przez środki społecznego przekazu, aby tak podstawowe pojęcia jak mężczyzna i niewiasta, dziecko, rodzina, wspólnota, życie – przestały znaczyć to, co do tej pory oznaczały! Wczoraj usłyszeliśmy pewną metodę – Kłamać! Kłamać! Kłamać! – jako drogę do zdobywania ludzi, ale jednocześnie wyprowadzania ich z Kościoła, z jakiejkolwiek wspólnoty. Przedstawia się, że słowa te trzeba odłożyć już do lamusa, bo przestały oznaczać cokolwiek. Dziś modna jest nowa mowa, czyli dowolność i odejście od kryteriów prawdy. Dziś modny jest nieład, brud, rozpad. A ludziom się chce odebrać nawet poczucie przynależności do Boga! […] Dlatego dzisiejsza rewolucja pojęciowa doprowadziła do tego, że świat stał się współczesną wieżą Babel.

Metropolita Częstochowski, wskazał jednocześnie, że żeby odwrócić te światowe tendencje, dążące ku samozniszczeniu, my jako ludzie wierzący musimy przypomnieć sobie kim naprawdę jesteśmy i nie tylko deklarować wiarę, ale żyć zgodnie z tymi deklaracjami:

Naszym pilnym zadaniem, wszystkich stanów i powołań jest najpierw przywrócić w Kościele ewangeliczny sposób myślenia o sobie wobec Boga – kim jesteśmy i dokąd idziemy – żeby później ten sposób myślenia związać z codziennym życiem. Na świadectwo! Żeby nie było rozdźwięku między deklarowaniem kim jestem, a moim życiem.

Na zakończenie Mszy św. wiele osób zaangażowanych w życie częstochowskiego Kościoła, zarówno świeckich, duchownych i konsekrowanych złożyło abp. Wacławowi życzenia z okazji jubileuszu 10-lecia jego posługi, jako metropolity częstochowskiego.

Homilia abp. Wacława Depo:

Skip to content