Abp Depo: Trzymajmy Chrystusa za dane nam Słowo

We piątek 29 kwietnia abp Wacław Depo odwiedził Szpital Powiatowy w Zawierciu. Metropolita Częstochowski poświęcił nowo wyremontowaną kaplicę szpitalną oraz odprawił dla personelu Mszę św. Była to pierwsza wizyta abp. Wacława w zawierciańskim szpitalu.

Dyrekcja placówki, personel oraz lokalni działacze społeczni i polityczni urządzili Metropolicie Częstochowskiemu ciepłe przywitanie. Abp Wacław podziękował za ich posługę wśród chorych, mówiąc za św. Janem Pawłem II, że szpitale są „sanktuariami cierpienia”, w których szczególnie mocno można doświadczyć Łaski Bożej. Metropolita podziękował także dyrekcji szpitala za wyremontowanie kaplicy oraz wyraził nadzieję, że na powrót będzie ona miejscem, w którym chorzy będą mogli odnaleźć otuchę w swoim cierpieniu. Następnie abp Wacław rozpoczął modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia, po której dokonał aktu poświęcenia kaplicy.

Fot. Radio Fiat

Jak wyjaśnił kapelan szpitala ks. Jan Chaładus, kaplica została oddana do użytku po rocznej przerwie, spowodowanej m.in. remontem całego szpitala, którym również została objęta. W tym czasie posługa duszpasterska musiała odbywać się bez Mszy św.:

Rok trwało przygotowanie kaplicy, ponieważ remonty trwające w całym szpitalu nie pozwalały na przeprowadzenie koniecznych prac w tym pomieszczeniu, gdzie obecnie znajduje się kaplica. Tej kaplicy nie było, a zatem i Mszy św. nie było. Czas covidowy unieruchomił pacjentów w salach, przez co oni też nie mogli wychodzić.

Fot. Radio Fiat

Podczas homilii abp Wacław Depo przywołując fragment Ewangelii, pouczył aby nie traktować słów Zbawiciela tylko jako teoretycznych, ale aby wręcz trzymać Go za Słowo:

Jezus chce, abyśmy w Nim składali składali nadzieje. Wyraził to słowami „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. I dzisiaj święcąc to nowe miejsce poświęcone Bogu i ludziom właśnie spełniamy prośbę Jezusa: „Przyjdźcie do mnie, żebym mógł was spotkać i wysłuchać w waszych potrzebach”. Trzymajmy więc Chrystusa za dane nam Słowo, że nie jesteśmy samotni na naszej drodze. Ale, że On jest z nami i Jego łaska dotyka każdego z nas.

Fot. Radio Fiat

Metropolita Częstochowski w dalszych rozważaniach stanowczo podkreślił, że wyrzucenie Boga z życia wiąże się z katastrofalnymi następstwami. Podkreślił także, żeby nie tracić nadziei, ponieważ Chrystus zawsze będzie z nami:

Kiedy odsunie się Boga poza horyzont ludzkich spraw, ocen i wartościowań – to wtedy człowiek staje się ludobójcą. […] Chrystus po to położył się na swoim Krzyżu, aby sprzeciwić się każdej degradacji człowieka przez zło, przemoc, kłamstwo i śmierć. […] Stanął po stronie ludzi chorych, którzy się źle mają. Również nie po to, żeby zaaprobować zło, lecz aby sprzeciwić się spirali zła, cierpienia, beznadziei i śmierci.

W swoich rozważaniach Metropolita Częstochowski przywołał też przykład wietnamskiego kardynała, który przetrwał 13 lat w komunistycznych więzieniach tylko dzięki modlitwie. Od obłędu uratowały go modlitwy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga. Cierpienie i samotność są niestety często nieodłączną częścią także pobytu w szpitalu. Abp. Wacław zachęca jednak, by trzymać Zbawiciela za Słowo.

Homilia abp. Wacława Depo:

Skip to content