Abp Depo: W Piśmie Świętym Bóg daje człowiekowi odpowiedzi w sprawach nas dotyczących

W czwartek 12 maja na Jasnej Górze już po raz XV odbyło się Spotkanie Młodych z Biblią. Wydarzenie to odbywa się corocznie, przy okazji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego w Częstochowie przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Mszy św. podczas spotkania z młodzieżą przewodniczył abp Wacław Depo.

Metropolita Częstochowski podkreślił, że zadaniem nauczycieli Ewangelii, jakimi są kapłani i katecheci, jest pomoc młodym ludziom w odkrywaniu ich życiowej drogi, właśnie w oparciu o karty Pisma Świętego:

Spotkania z Biblią ludzi młodych są koniecznymi drogami ich życia i formacji. Dlatego modlimy się za pośrednictwem Matki Bożej, która jest dla nas wzorem wsłuchiwania się w Boga i później je przyjąć w swoim wnętrzu. I to jest nasze zadanie – tych, którzy uczymy Ewangelii – że młodzi ludzie odkrywali swoją własną drogę poprzez spotkania biblijne, które są ciągle żywe. Bo Biblia nie jest tylko zapisem ksiąg historycznych czy nawet Ewangelii sprzed 2000 lat, ale to jest Księga spotkań Boga z człowiekiem.

Jedną z intencji tegorocznej modlitwy uczestników Konkursu Wiedzy Biblijnej jest przebłaganie o pokój na Ukrainie. W kulisy XV Spotkania Młodych z Biblią na Jasnej Gorze wprowadziła Izabela Tyras, przewodnicząca częstochowskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana:

Na Jasną Górę przedstawiciele wszystkich polskich diecezji, po trzech finalistów wyłonionych w etapach diecezjalnych. Zawsze spotykamy się tu w okolicach 13 maja by wspólnie dziękować za cud ocalenia życia św. Jana Pawła II. […] No i chcemy wspólnie ucieszyć się tą radością, ale jest ona również przysłonięta tym, co trwa za naszą wschodnią granicą. Gorąco […] modlimy się o pokój na Ukrainie. Młodzi otrzymają różańce z Jasnej Góry właśnie z taką prośbą, by na tym różańcu blagali Niepokalaną o pokój i o zakończenie tej krwawej wojny.

Podczas homilii abp Wacław Depo przywołał nauczanie św. papieża Grzegorza Wielkiego, odnoszące się do zgłębiania Pisma Świętego, podkreślając szczególnie to, że w Biblii możemy znaleźć odpowiedzi na pytania i rozwiązania problemów, z którymi na co dzień się borykamy:

W Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu Bóg daje człowiekowi odpowiedzi w sprawach nas dotyczących. W sprawach dotyczących poznania samych siebie i poznania Boga. Pismo Święte jest zwierciadłem chrześcijanina, w którym odbija się nasze oblicze duchowe – nasza brzydota i nasze piękno. A przyglądając się świętym postaciom biblijnym, staramy się je naśladować.

Metropolita Częstochowski zwrócił też uwagę, że żyjąc i zgłębiając Pismo Święte, uczymy się w szkole Maryi tego, jak za Jej pośrednictwem iść ku Chrystusowi:

Jesteśmy w domu i szkole Maryi odczytując Słowo Boga i zagłębiając się w Serce Boga, aby Je rozważać i wyrażać w naśladowaniu. Ta droga nie jest łatwa. Nie jest ona jakąś maryjną boczną ścieżką do nieba! Ona jest zawsze na drodze macierzyńskiego pośrednictwa u Syna i dlatego tutaj jesteśmy.

Spotkanie dla młodzieży rozpoczęło się warsztatami biblijnymi, prowadzonymi w Sali Papieskiej przez salezjanina ks. dr. Romana Mazura. Uczestnicy konkursu mieli także okazję poznać Stanisławę Nowicką z Instytutu Prymasowskiego, która opowiedziała młodym o tym, jakim człowiek na co dzień był bł. kard. Stefan Wyszyński.

Finał tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej odbędzie się w dniach 30-31 maja w Niepokalanowie. Archidiecezję częstochowską reprezentować będą Juliusz Woldan z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach, Filip Wosiński z częstochowskiego TZN-u oraz Maria Anioł z LO im. R. Traugutta w Częstochowie.

Homilia abp. Wacława Depo:

Skip to content