Wielki Pasterz, który umiłował Kościół – 12 grudnia o godz. 7:45, podczas sprawowanej przy jego łóżku Mszy św., zmarł abp senior Stanisław Nowak. Pierwszy metropolita częstochowski nazywany był człowiekiem różańca św. i oddanym sługą Maryi. Dar kapłaństwa uznawał za największą łaskę daną mu przez Boga.

Abp senior Stanisław Nowak urodził się 11 lipca 1935 roku w Jeziorzanach. Szkołę średnią ukończył w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1958 roku w Katedrze Wawelskiej z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. Jako motto posługi kapłańskiej wybrał słowa św. Pawła Apostoła „Miłość Chrystusa przyciska nas”.

Z Kościołem częstochowskim związany był od 1984 roku – najpierw jako biskup, później arcybiskup metropolita. Ewangelię głosił nieugięcie oraz z mocą – także poprzez cykliczne rozważania na antenie Radia Fiat.

Przypomnijmy, że Katolicka Rozgłośnia Radiowa Fiat nie powstałaby dzięki jego aktywnemu zaangażowaniu. Podczas rozmowy przeprowadzonej na antenie z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich, pierwszy metropolita częstochowski powiedział:

– Bardzo dziękuję, że nie wstydzicie się starego biskupa. Dyrektor radia ks. Piotr Zaborski, wicedyrektor Aleksandra Mieczyńska robią wszystko, aby nagrywać moje rozważania. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Z całego serca błogosławię Radiu Fiat, które miałem łaskę założyć po Światowych Dniach Młodzieży oraz wszystkim słuchaczom.

Rozważania śp. Arcybiskupa Seniora emitowane są w Radiu Fiat w każdą niedzielę o godz. 8.10.

Pierwszy metropolita częstochowski powtarzał, że kapłaństwo musi być radykalne. Podczas jubileuszu 60-lecia swojej posługi powiedział na Jasnej Górze: „Trzeba być szczęśliwym, że jest się kapłanem nawet gdyby bolało. Mam być szczęśliwy, że pracuję dla ludzi. Trzeba dać się złamać i nie bać się łamania w duchu słów: benedixit, fregit deditque, błogosławił, łamał i dawał”.

Urząd metropolity częstochowskiego śp. Ksiądz Arcybiskup sprawował przez 27 lat. W lipcu 2010, po ukończeniu 75 lat złożył rezygnację. Papież Benedykt XVI rozpatrzył ją formułą nunc pro tunc, prosząc metropolitę o kontynuowanie posługi do końca 2011 roku. 29 grudnia Ojciec Święty zwolnił go z funkcji arcybiskupa metropolity częstochowskiego i mianował na ten urząd bp. Wacława Depo:

– Posługiwaliśmy razem w różnych miejscach przez blisko 10 lat. Dopełniał mnie. Był tam, gdzie ja nie mogłem być. Powiedział kiedyś: arcybiskupie ty jesteś maryjny, a ja jestem kalwariarz. Był człowiekiem zakochanym na kalwaryjskich drogach. Jestem bardzo wdzięczny za nasz wspólny czas. Dopełnialiśmy się i nigdy sobie nie zazdrościliśmy.

Śp. Arcybiskup Senior pełnił w Konferencji Episkopatu Polski funkcję przewodniczącego Komisji Maryjnej, przewodniczącego Zespołu ds. Sanktuariów, Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji oraz wiceprzewodniczącego Komisji ds. Seminariów Duchownych. Wchodził też w skład Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Komisji ds. Duchowieństwa i Komisji ds. Powołań Duchownych. Był również delegatem KEP ds. Egzorcystów w Polsce. 24 czerwca 2004 papież Jan Paweł II ustanowił go drugim wiceprzewodniczącym Papieskiej Akademii Niepokalanej.

Warto też zaznaczyć, że abp senior Stanisław Nowak szczególnie szanowany był także w Kościele krakowskim. Tak wspomina go kard. Stanisław Dziwisz:

– Zapamiętałem go, jako całkowicie oddanego Panu Bogu. Spotkaliśmy się w pierwszym dniu, kiedy wchodziłem do seminarium. On był już wtedy na ostatnim roku. Przyjmował nas. Widzieliśmy w nim człowieka bożego. To przeświadczenie pogłębiało się przez wszystkie lata jego życia.

Prowadził nas dwiema drogami – drogą Maryjną i drogą Eucharystii – tak wspomina śp. abp. Stanisława Nowaka ks. prof. Marian Duda, który towarzyszył pasterzowi częstochowskiemu od 1984 roku. Był też świadkiem przejścia Księdza Arcybiskupa do wieczności, podczas Mszy św., którą koncelebrował z bp. Andrzejem Przybylskim:

– Z Księdzem Arcybiskupem współpracowałem od samego początku jego posługiwania w Kościele częstochowskim, gdy przyszedł do nas jeszcze przed sakrą biskupią. Naszemu Kościołowi częstochowskiemu przewodniczył przez 27 lat w bardzo dynamiczny sposób. Prowadził nas drogą maryjną i eucharystyczną. Przez całą noc czuwałem przy łóżku Księdza Arcybiskupa, który powoli odchodził. To, że mogłem tam być, postrzegam jako wielką łaskę.

Abp. Stanisława Nowaka wspomina również bp senior archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz:

– Nazywałem Księdza Arcybiskupa swoim ojcem, ponieważ dzięki niemu mogłem zostać biskupem. Przy nim czułem się bezpieczny. Jestem wdzięczny Panu Bogu za posługę Księdza Arcybiskupa. Dawał on świadectwo głębokiej wiary, pracowitości i odpowiedzialności za Kościół.

Bp rzeszowski Jan Wątroba otrzymał z rąk śp. abp. Stanisława Nowaka świecenia biskupie. Przez 13 lat współpracował z metropolitą częstochowskim jako biskup pomocniczy archidiecezji:

– Pamiętam naszą rozmowę z 1985 roku. Ksiądz Arcybiskup przyjechał do Rzymu do Ojca Świętego. Potem wezwał mnie na rozmowę. Poprosił, abym został w Częstochowie jego sekretarzem. Pamiętam, że miałem obawy. Powiedziałem, ze nie wiem, czy dam radę. On wtedy się uśmiechną i powiedział: „A co ja mam powiedzieć? Dla mnie też to wszystko jest nowe”. Dodał mi otuchy i jeszcze raz poprosił, abym przyjechał do Częstochowy.

O niezwykłej duchowości pierwszego metropolity częstochowskiego mówi również ks. Bronisław Fidelus, emerytowany archiprezbiter Bazyliki Mariackiej i wikariusz generalny archidiecezji krakowskiej. Jak tłumaczy – duchowość śp. Księdza Arcybiskupa miała ogromny wpływ na wiele pokoleń krakowskich kapłanów:

– Jego osoba, duchowość odznaczyła się w życiu duchownym dużego pokolenia kapłanów archidiecezji krakowskiej. Przez 20 lat był w seminarium – początkowo jako ojciec duchowny, później jako rektor. W 1984 roku mianowany został arcybiskupem częstochowskim. Nigdy nie widziałem go poddenerwowanego. Nie słyszałem, aby mówił o kimś źle. Był bardzo związany z Krakowem.

Śp. abp Stanisław Nowak zawsze kroczył drogą Ewangelii, a dobro Kościoła było dla niego wartością nadrzędną. – Był pasterzem archidiecezji częstochowskiej i wspaniałym ojcem duchowym wielu kapłanów – mówi rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie ks. prof. Ryszard Selejdak:

– Zawdzięczam mu wiele, m.in. to, że zostałem posłany na studia specjalistyczne do Rzymu. Wysłał mnie tam, abym zrobił specjalizację z teologii Ojców. Przyjeżdżał do Rzymu bardzo chętnie. Powoływany był z okazji różnych Synodów o skali światowej. Uczestniczył w nich jako członek oraz ekspert. Pracował bardzo obficie, do samego końca. Byłem świadkiem jego wspaniałej wiary.

Pasterz Kościoła częstochowskiego śp. abp Stanisław Nowak jest autorem wielu publikacji z zakresu teologii życia wewnętrznego. Jego szczególna więź z Matką Bożą, a także bezgraniczne zawierzenie się Panu Bogu opisane zostało przez ks. prał. Stanisława Jasionka, który pełni obecnie funkcję proboszcza w częstochowskiej parafii Pierwszych Pięciu Męczenników Polski. „Przynaglony miłością” to tytuł publikacji, będącej zapisem niezwykłej rozmowy, którą Ksiądz Prałat przeprowadził z Arcybiskupem Seniorem w 2008 roku:

– Ksiądz Arcybiskup obchodził 50. rocznicę święceń kapłańskich. Zbliżała się też 25. rocznica jego biskupstwa. Ks. bp Antoni Długosz zachęcił mnie do tego, aby zaproponować abp. Stanisławowi Nowakowi przeprowadzenie wywiadu. Ksiądz Arcybiskup bardzo się ucieszył. Umówiliśmy się na rozmowy, które prowadziliśmy w jego mieszkaniu. Pierwsza z nich odbyła się 15 kwietnia 2008 roku i trwała kilka godzin.

Msza św. żałobna sprawowana w intencji śp. abp. Stanisława Nowaka przez metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego rozpocznie się 17 grudnia o godz. 15.00 w bazylice jasnogórskiej. Po Eucharystii trumna z ciałem zmarłego zostanie przewieziona w kondukcie Alejami NMP do bazyliki archikatedralnej.

Msza św. pogrzebowa, sprawowana pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego rozpocznie się 18 grudnia o godz. 12.00 w częstochowskiej archikatedrze. Po Eucharystii nastąpi złożenie ciała śp. Księdza Arcybiskupa w Krypcie Biskupów Częstochowskich w podziemiach Archikatedry.

ABK

Skip to content