Abp Stanisław Nowak pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent Andrzej Duda nadał pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski arcybiskupowi seniorowi Archidiecezji Częstochowskiej, pierwszemu metropolicie częstochowskiemu Stanisławowi Nowakowi. Order przyznano za wybitne zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej na rzecz środowisk akademickich i ludzi pracy.

Order przekazał na ręce metropolity częstochowskiego arcybiskupa Wacława Depo zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik, podczas dzisiejszych uroczystości pogrzebowych w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie.

Modlitwie za pierwszego metropolitę częstochowskiego przewodniczył abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Metropolita poznański przypomniał w homilii życiorys arcybiskupa Stanisława Nowaka i przytoczył jego słowa napisane w 60. rocznicę święceń kapłańskich. „Idę na sąd Boży w duchu oblubieńczości. Wyrażam to przez dar modlitwy, kontemplacji, cierpienia, które ofiaruję za diecezję” – napisał wówczas zmarły.

Abp Stanisław Nowak został pochowany w krypcie biskupów częstochowskich w podziemiach archikatedry.

Abp Stanisław Nowak urodził się 11 lipca 1935 roku w Jeziorzanach. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1958 roku z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. Posługę duszpasterską rozpoczął w archidiecezji krakowskiej jako wikariusz w Choczni koło Wadowic, w Ludźmierzu i Rogoźniku na Podhalu. W latach 1963-79 był ojcem duchownym w Krakowskim Seminarium Duchownym, z przerwą na studia specjalistyczne z teologii w latach 1967-71 w Instytucie Katolickim w Paryżu, uwieńczone doktoratem. Od 1971 roku kierował katedrą teologii życia wewnętrznego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, a od 1981 roku – Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej.

Był autorem wielu publikacji z zakresu teologii życia wewnętrznego. W 1979 roku objął funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Papież Jan Paweł II mianował go biskupem częstochowskim 8 września 1984 roku. Uroczystość święceń biskupich odbyła się 25 listopada 1984 roku w częstochowskiej bazylice katedralnej. Święceń biskupich udzielił kardynał Józef Glemp Prymas Polski. Biskup Stanisław Nowak objął kanonicznie diecezję 26 listopada 1984 roku, a uroczystego ingresu do bazyliki katedralnej dokonał 8 grudnia 1984 roku.

W ramach prac Episkopatu Polski był w latach 1989-1996 przewodniczącym Komisji Maryjnej. W 1990 i 1994 brał udział w Synodach Biskupów w Rzymie. W latach 1994-2001 był stałym współpracownikiem Sekretariatu Synodu Biskupów. 24 czerwca 2004 papież Jan Paweł II ustanowił go drugim wiceprzewodniczącym Papieskiej Akademii Niepokalanej.

W lipcu 2010, po ukończeniu 75 lat złożył rezygnację z urzędu. Papież rozpatrzył ją formułą nunc pro tunc, prosząc metropolitę o kontynuowanie posługi do końca 2011. 29 grudnia 2011 papież Benedykt XVI zwolnił go z funkcji arcybiskupa metropolity częstochowskiego i mianował na ten urząd abp. Wacława Depo.

 

PEŁNA TREŚĆ LISTU:

 

18 grudnia 2021

Uczestnicy
uroczystości pogrzebowych
Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka
w Częstochowie

Ekscelencje, Księża Arcybiskupi i Biskupi!
Czcigodni Kapłani i Przedstawiciele Zgromadzeń Zakonnych!
Szanowni Państwo!

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka, biskupa seniora archidiecezji częstochowskiej. Ksiądz Arcybiskup był człowiekiem wyjątkowym, wychowankiem Księdza Profesora, a potem Kardynała Karola Wojtyły, przez wiele lat związanym z Krakowem. Przede wszystkim jednak był Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim, pasterzem Kościoła częstochowskiego i gospodarzem duchowej stolicy Polski – Jasnej Góry.

Kierował archidiecezją w trudnym czasie, u schyłku komunizmu i w latach transformacji ustrojowej, gdy opieka duszpasterska, mądrość i społeczna wrażliwość były szczególnie cenne i potrzebne. Jako niestrudzony orędownik ludzi pracy Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak otaczał swoją troską zwalnianych z pracy robotników, pracowników zagrożonej likwidacją Huty Częstochowa, ubogich i bezrobotnych oraz wszystkich potrzebujących pomocy. Był też wiernym przyjacielem młodzieży. Moje pokolenie ma wciąż w żywej pamięci VI Światowe Dni Młodzieży pod przewodnictwem św. Jana Pawła II w 1991 roku, a także inne wydarzenia, których organizatorem był Ksiądz Arcybiskup. Na uwagę zasługuje przy tym fakt, że Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak był człowiekiem niezwykle skromnym, wyważonym, z wielkim szacunkiem odnoszącym się do innych.

Jako Prezydent Rzeczypospolitej pragnę wyrazić wdzięczność Opatrzności za posługę duszpasterską Księdza Arcybiskupa, za Jego działalność społeczną i świadectwo życia według ideałów Ewangelii, cnót patriotycznych i dobrze pojętego chrześcijańskiego humanizmu. W uznaniu licznych zasług postanowiłem nadać pośmiertnie Księdzu Arcybiskupowi Stanisławowi Nowakowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Dziękując za wszystko, czego śp. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak dokonał w ciągu swojego życia, jednoczę się w modlitwie z kapłanami oraz wiernymi archidiecezji częstochowskiej, którzy żegnają dzisiaj swojego duszpasterza. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Skip to content