Abp Wacław Depo: Niech Bóg dokończy to, co w was rozpoczął

Admissio w WSD w Częstochowie 18.12.2020/fot. Zbyszek Derda Radio Fiat

Czy odpowiadając na Boże wezwanie chcesz się tak przygotować, abyś mógł we właściwym czasie godnie przyjąć świecenia diakonatu i prezbiteratu oraz pełnić w Kościele te posługi? Czy chcesz tak kształtować swoje życie duchowe, abyś mógł wiernie służyć Chrystusowi i jego mistycznemu ciału, to znaczy Kościołowi? Na te pytania odpowiedziało twierdząco pięciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, którzy w piątek 18 grudnia podczas uroczystej Mszy św. w seminaryjnej kaplicy Zesłania Ducha Świętego, poprzez obrzęd admissio (z łac. przyjęcie, dopuszczenie), zostali włączeni do grona bezpośrednich kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Po Mszy św. społeczność seminaryjna spotkała się na wspólnej wieczerzy wigilijnej.
Eucharystii, a trakcie której alumni (dwóch z diecezji częstochowskiej i trzech z diecezji sosnowieckiej) wypowiedziało swoje „chcę” Chrystusowi, przewodniczył abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski zaznaczył, że jest to kolejna okazja do tego, aby w czasach częstych ataków na Kościół i księży gorliwie modlić się o nowe powołania kapłańskie i zakonne:
– Misja Kościoła polega na głoszeniu Ewangelii. Tutaj mamy do czynienia z kolejnymi kandydatami, żeby pobłogosławić ich do tej misji, którą zadał Kościołowi Chrystus. Rzeczywiście potrzeba nam w każdym pokoleniu nowych, bardzo odważnych świadków głoszenia Ewangelii. Tym bardziej nasze wspólnoty seminaryjne muszą wypraszać tę potrzebną łaskę, jak również muszą wzrastać w wierności Chrystusowi ci, którzy do tej misji dzisiaj zostają posłani.
Mszy św. współprzewodniczył bp diecezji sosnowieckiej Grzegorz Kaszak, który cieszył się z nowych kandydatów do kapłaństwa, ale prosił również o modlitwę o kolejnych, którzy chcieliby wybrać ścieżkę Bożą:
– Da Bóg, żeby tych kleryków było więcej. Ksiądz nam zawsze będzie potrzebny. To z woli Pana Jezusa mamy księży, to on ich powołuje. Dlatego gorąca prośba: Módlcie się o święte i liczne powołania.
Bp Grzegorz Kaszak wygłosił również homilię, której słowa skierował szczególnie do alumnów seminarium, zwracając w niej uwagę na postać św. Józefa, jako przykład znakomicie nadający się za wzór dla przyszłych kapłanów.
Jednym z przystępujących do obrzędu admissio był kleryk Piotr Fedoryszak z diecezji częstochowskiej:
– To już jest taka ostatnia decyzja, ostatnia prosta, że po niej już wycofywać się nie chce. I tak naprawdę już się powierzam Panu Bogu, oddaję mu całe swoje życie i ostatecznie mówię Księdzu Biskupowi, że “tak, to ja, chcę żeby Pan Bóg mnie posłał, żebym mógł pracować w Jego winnicy”.
Po zakończeniu Eucharystii jej uczestnicy udali się na seminaryjną wigilię, by w przeddzień wyjazdu kleryków do domów na świąteczną przerwę wspólnie cieszyć się z narodzin Jezusa Chrystusa.

ZD

Skip to content