Abp Wacław Depo o św. Melchiorze Grodzieckim: Oddał życie za jedność wiary

W sobotę 4 września do kościoła św. Melchiora Grodzieckiego w Częstochowie wprowadzono relikwie patrona parafii. Relikwie wprowadził i Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo.

Ks. Marek Olejniczak, proboszcz parafii, podkreślił, że uroczystość jest związana z odpustem św. Melchiora, który poniósł męczeńską śmierć 7 września 1619 roku.

Wprowadzenie relikwii św. Melchiora Grodzieckiego | Fot. Radio Fiat

Św. Melchior Grodziecki urodził się około roku 1584, prawdopodobnie w Grodźcu na Śląsku Cieszyńskim. Od czerwca 1619 był kapelanem wojsk polsko-czeskich, stacjonujących w Koszycach. Trwała wówczas wojna trzydziestoletnia pomiędzy protestanckimi księstwami Niemiec wspieranymi przez inne państwa protestanckie oraz Francję, a katolicką dynastią Habsburgów i państwami katolickimi naszego regionu. We wrześniu 1619 roku Koszyce upadły pod naporem wojsk protestanckich, dowodzonych generała Siedmiogrodu, Jerzego Rakoczego. Po zajęciu miasta Rakoczy zażądał, aby wszyscy katoliccy kapłani znajdujący się w mieście publicznie wyrzekli się wierności Stolicy Apostolskiej. Św. Melchior odmówił i został skazany na męczeńską śmierć.

św. Melchior Grodziecki | Źródło: www.niedziela.pl

Abp Wacław Depo podkreślił, że święci nie przemijają ale wołają do nas z nieba. Metropolita częstochowski postawił św. Melchiora za wzór tego, co znaczy wierność Bogu:

Święci nie przemijają ale wołają o naszą świętość. I to co Ojciec Święty mówi, oni są po to, żeby czasem nas zawstydzać, żebyśmy nie zagubili odpowiedniej hierarchii wartości w naszym życiu i wiedzieli kogo się mamy trzymać i za kim iść. A tą naszą Drogą i Przewodnikiem jest Chrystus. A to, że nieraz to wymaga drogi bardzo trudnej, bo męczeńskiej, jak w przypadku św. Melchiora Grodzieckiego, który oddał życie za jedność wiary Kościoła katolickiego i za swoją funkcję kapłańską wobec ludzi, to tym bardziej nas to zobowiązuje o codziennej wierności Panu Bogu i tej łasce, którą od Boga otrzymujemy.

Wprowadzenie relikwii św. Melchiora Grodzieckiego | Fot. Radio Fiat

W homilii abp Wacław Depo przypomniał, że miłość Chrystusa zawsze towarzyszy człowiekowi. Niezależnie od czasu i kolei losów:

Nie ma takiego czasu człowieka na ziemi, który nie byłby ogarnięty miłością Chrystusa, który do końca nas umiłował. I pomimo, iż w dziejach ludzkich serc, ludzkich społeczeństw i światopoglądów Chrystus był, jest i będzie znakiem sprzeciwu, to Jego miłość do końca pozostanie po stronie człowieka.

Św. Melchior Grodziecki bez wątpienia znał tę prawdę. Udowodnił swoją wielką wiarę poprzez wytrwanie tortur, jakim był poddawany przez kalwińskich żołnierzy Rakoczego.

Homilia abp. Wacława Depo:

Relikwiarz św. Melchiora Grodzieckiego | Fot. Radio Fiat
Skip to content