Abp Wacław Depo poświęcił Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi

W piątek 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego abp Wacław Depo, w duchowej łączności z papieżem Franciszkiem i wszystkimi biskupami świata, dokonał w archikatedrze Świętej Rodziny aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Była to odpowiedź Kościoła powszechnego na apel Matki Bożej, jaki wygłosiła podczas objawień w Fatimie.

Tegoroczna uroczystość Zwiastowania była dla częstochowskiego Kościoła szczególnie ważna, ponieważ wypadła w jubileusz 30-lecia utworzenia archidiecezji częstochowskiej. Abp Wacław Depo zwrócił uwagę, że jest to okazja do refleksji nad tym, czy jesteśmy Bogu wdzięczni za łaski i dobra, jakimi nas obdarza?

Dwie rzeczywistości są dzisiaj wpisane w tajemnicę Zwiastowania, mianowicie radość i wdzięczność. Radość z tego, że jesteśmy Kościołem lokalnym od blisko 100 lat, ale jesteśmy też metropolią od 30 lat. I dlatego – w duchu św. Faustyny – trzeba sobie postawić pytanie czy po tych obdarowaniach jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, co otrzymujemy? Za Jego łaskę, która ma być pomnożona naszym wysiłkiem i naszą współpracą z Nim.

Podczas Mszy św. Abp Wacław przyznał Medale Świętej Rodziny dla osób szczególnie zasłużonych dla archidiecezji. Metropolita Częstochowski przyjął także przysięgę przystąpienia do Duchowej Adopcji oraz pobłogosławił osobom, które zdecydowały się włączyć w to dzieło. Ks. Robert Grohs z Referatu Duszpasterstwa Rodzin nie kryje radości z powodu przystąpienia tak dużej grupy osób do dzieła ratowania życia dzieci nienarodzonych:

Około 30 osób przystąpiło bądź kontynuowało uczestnictwo w dziele Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zagrożonego zagładą. Bardzo się z tego powodu cieszymy, że tak wielu apostołów ochrony życia zaświadczyło, wobec wszystkich obecnych, o tym dziele. Do tego dzieła można przystąpić w dowolny dzień roku, trwa to 9 miesięcy i jest to codzienna modlitwa jednej tajemnicy Różańca.

Fot. Radio Fiat

Podczas homilii abp Wacław Depo wprost stwierdził, że dzisiejsza Europa zapomniała o swoim chrześcijańskim dziedzictwie, co się objawia choćby w braku szacunku do ludzkiego życia, zwłaszcza tego nienarodzonego. Zapytał też, czy w obliczu trwającej wojny, europejscy przywódcy zamierzają się opamiętać?

Europa straciła pamięć o swoich chrześcijańskich korzeniach. A tracąc pamięć, traci tożsamość. Dlatego ciągle jest na obrzeżach wojny i obrzeżach antyludzkich. Rozwinęła bowiem kulturę, która wyklucza Boga z publicznej świadomości. […] Mam odwagę zapytać, czy wczorajsze spotkanie w Brukseli osób kształtujących prawa w Unii Europejskiej, NATO i świecie przyniesie odwrócenie od totalnego rozpadu wartości i cywilizacji? Oraz wojny światowej?

Fot. Radio Fiat

Metropolita Częstochowski stanowczo podkreślił, że akt poświęcenia, którego w uroczystość Zwiastowania dokonał Kościół będzie kompletny dopiero wtedy, gdy wszyscy wierni także dokonają nawrócenia we własnym życiu:

Przyznajmy, że kolejny dar Wielkiego Postu nie pozwala nam zasklepić się w jakimś złudnym poczuciu bezpieczeństwa. […] Akt poświęcenia Kościoła, świata, Rosji i Ukrainy będzie dopełniony naszym nawróceniem. Odmianą naszej świadomości, przemianą sumień i czynów miłosierdzia!

Po Komunii św. oraz śpiewie Suplikacji, abp Wacław Depo dokonał aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Natomiast po Mszy św. zszedł do Krypty Biskupów Częstochowskich, by poświęcić tablicę nagrobną śp. abp. Stanisława Nowaka. Następnie Metropolita Częstochowski udał się na Jasną Górę, gdzie przewodniczył procesji różańcowej w intencji pokoju na Ukrainie.

Homilia abp. Wacława Depo:

Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi:

Skip to content