Abp Wacław Depo: Słowo Boże jest zawsze żywe

– Słowo Boże jest zawsze żywe, podobnie jak nasza pamięć o św. Janie Pawle II – takimi słowami metropolita częstochowski abp Wacław Depo przywitał wiernych parafii św. Marii Magdaleny w Radomsku, która niedawno otrzymała relikwie św. Jana Pawła II. Ich uroczyste wprowadzenie było uczczone Mszą św., która została odprawiona w środę 13 października.

Jak dodał abp Wacław Depo, ten dzień to również rocznica objawień Matki Bożej z Fatimy.

– To, że Maryja objawia w Fatimie program, który jest związany z prowadzeniem ku Chrystusowi, poprzez modlitwę, pokutę i nawrócenie, jest naszym ciągłym zadaniem i tak będzie do końca świata. Jej niepokalane serce zatriumfuje, ale będzie to ostateczne zwycięstwo, ponieważ zmaganie pomiędzy prawdą a fałszem czy dobrem a złem, będzie trwało do końca świata – mówił duchowny.

W głoszonej homilii metropolita częstochowski przypomniał, że nadmierna tolerancja w imię wolności zakazuje mówienia o złu, zaciera granice między dobrem a złem, a także utrudnia rozpoznawanie prawdy od kłamstwa.

– Czymś nagannym wydaje się obecnie być w naszych codziennych relacjach uczynek miłosierny, który brzmi: grzesznych upominać. O ile łatwo rozsądzać nam sprawy: nakarmić głodnych czy spragnionych napoić, o tyle uczynki miłosierne co do duszy jakoś się nam zagubiły. Podstawowym kryterium moralności wydaje się być stwierdzenie, że wszyscy przecież tak mówią i czynią. To oznacza, że wszyscy jesteśmy potencjalnymi przestępcami i dlatego mamy być rozgrzeszeni we własnych sumieniach, ale w zgodności z Bogiem. Wielkość i godność człowieka zasadza się w jego wolności, ale to oznacza również odpowiedzialność przed Bogiem – tłumaczył zgromadzonym abp Wacław Depo.

Postaci Matki Bożej Fatimskiej szczególnie dużo zawdzięczał św. Jan Paweł II, który powiedział, że to dzięki niej przeżył zamach z maja 1982 roku. Stąd pomysł na symboliczne połączenie tych dwóch świętych postaci podczas jednej uroczystości.

– Chcemy wracać do tego, co dał nam św. Jan Paweł II, a dał nam wiele, m.in. swoje dziedzictwo duchowe, praktykowane poprzez pielgrzymki i nauczanie. Chcemy na nowo odkrywać wymiar nauczania, które nam zostawił – tłumaczył proboszcz parafii, ks. Piotr Hernoga.

Zakończeniem uroczystej Eucharystii była procesja wiernych z figurą Marki Boskiej Fatimskiej ulicami Radomska.

BNO

 

>>Cała homilia abp. Wacława Depo<<

 

Skip to content