„Aby owoc przynieśli” – pół wieku w służbie Kościoła

W sobotę 21 maja 13 kapłanów archidiecezji częstochowskiej dziękowało na Jasnej Górze za złoty jubileusz kapłaństwa. 50 lat temu jubilaci przyjęli święcenia z rąk ówczesnego bp. częstochowskiego Stefana Bareły.

Z tej okazji dziękczynnej Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. W homilii duchowny przypomniał jubilatom i wiernym, że służba kapłańska to powołanie dane od Boga, które jest okazaniem łaski wybranym.

– […] Dziękując Bogu za łaskę współuczestnictwa w Chrystusowym kapłaństwie naszych współbraci od 50 lat, jak również i nas, z różnym wymiarem lat i służby, jesteśmy świadomi, że Bóg wybrał nas nie na podstawie naszych czynów czy wyjątkowości, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski. Dlatego też zawsze w duchu św. Pawła możemy zawołać: „za łaską Boga jestem tym, czym jestem” […] – głosił abp Wacław Depo.

Na przestrzeni 50 lat świat bardzo się zmienił. Zmienił się także Kościół i posługa kapłańska, która ze względu na powstawanie nowych wyzwań i potrzeb przybrała różny charakter.

– W naszym roczniku było wielu proboszczów, pracowników kurii metropolitalnej oraz wykładowców. Jest to przekrój wielu odmian posługi, sprawowanej przez te wszystkie lata. Także posługa w formacji kapłańskiej, w moim przypadku. Miałem dwa powroty do seminarium: pierwszy do Krakowa po studiach w Uniwersytecie Lubelskim, by być prefektem kleryków, a drugi w funkcji wicerektora, który przenosił seminarium z Krakowa do Częstochowy – mówił ks. dr Teofil Siudy, jeden z jubilatów.

Ze swojej półwiecznej posługi kapłańskiej niezwykle dumny jest ks. Henryk Orszulak, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Wieruszowie. Jak powiedział, gdyby teraz stanął przed ponownym wyborem kapłaństwa, jego decyzja byłaby oczywista.

– Cieszę się, że jestem kapłanem i dziękuję Bogu za to z całego serca. Gdyby przyszło mi dziś wybierać jeszcze raz, znów wybrałbym kapłaństwo, mimo że w kapłaństwie jest różnie, tak, jak w każdym życiu. Raz jest lepiej, innym razem gorzej, radośniej, bardziej smutno. Są problemy, choroby, zmęczenie, ale w tym jest nasza siła. Nie możemy odłączyć ofiary różnych cierpień i ciężkich chwil od kapłaństwa, bo kapłaństwo łączy się z ofiarą i jest ofiarą na zwór Chrystusa – przyznał ks. Henryk Orszulak.

Niezwykle bogatym doświadczeniem kapłańskiej posługi może poszczycić się ks. Krystian Gawron, wicerektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

– To była nasza radość, że możemy służyć Jezusowi, gdziekolwiek nas posyła. Służyłem dla Polonii w Anglii, we Francji, w Szwajcarii, Iranie, Turcji, Libii… Zawsze miałem przy sobie i wiozłem wiernym obrazek Matki Bożej Częstochowskiej. Przez pryzmat wszystkich kapłańskich lat mogę powiedzieć, że powinniśmy doceniać wolność, którą mamy, a za którą cierpiało tak wielu ludzi – powiedział ks. Krystian Gawron.

21 maja 1972 roku w częstochowskiej katedrze zostało wyświęconych 21 kapłanów. Wśród nich był m.in. nieżyjący już abp Józef Życiński, sprawujący posługę metropolity lubelskiego w latach 1997-2011.

BNO

 

>>Cała homilia abp. Wacława Depo<<

 


Źródło: Wyższe Seminarium Duchowne

 

Kapłani wyświęceni w diecezji częstochowskiej 21 maja 1972 roku:

Betka Henryk
Bodziachowski Jerzy
Cejnóg Jan
Centkowski Henryk
Chylewski Janusz
Fit Stanisław
Gawron Krystian
Grzyb Eugeniusz
Górnicki Zbigniew
Jachimczak Stefan
Knysak Jerzy
Kononow Jan
Mendakiewicz Stanisław
Michalak Andrzej
Mielczarek Józef
Orszulak Henryk
Pikos Stefan
Siudy Teofil
Wódka Leon
Wójcik Tadeusz
Życiński Józef abp lubelski

 

Galeria: Radio Fiat

Skip to content