Akatyst ku czci Niepokalanej w Wyższym Seminarium Duchownym

W środę 8 grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie uczczono Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odśpiewanym Akatystem. W nabożeństwie uczestniczył chór seminaryjny złożony z kleryków i absolwentów.

Akatyst jest starożytnym bizantyjskim hymnem ku czci Bogurodzicy Maryi, o czym opowiedział lektor wprowadzający zebranych wiernych w historię Akatystu:

Arcydzieło to, choć powstałe 1,5 tysiąca lat temu jest powszechnie uznawane za hymn tak piękny, że wprost niemający sobie równego w całej literaturze chrześcijańskiej. Zrodzony w tradycji wschodniej Kościoła pierwszych wieków, Akatyst należy do pierwocin kultu, jakim w Kościele powszechnym otaczana jest Matka Zbawiciela.

Tradycja śpiewania Akatystu w Wyższym Seminarium Duchownym przez seminaryjną scholę 8 grudnia sięga ponad 30 lat, na co zwraca uwagę ks. Marek Cisowski, wykładowca muzyki liturgicznej, pod którego kierownictwem muzycznym odbyło się nabożeństwo akatystowe:

Jak od wielu lat, tak i w tym roku (taka już jest nasza tradycja) śpiewamy razem z zaproszonymi w to piękne święto Akatyst. Hymn ten łączy nasze myśli przy Maryi i przy jej Boskim Synu, bo jego teksty na przemian wysławiają Matkę Bożą i Jezusa. Ludzie uczestniczący włączają się w ten śpiew chętnie. Zawsze chętnie przychodzą, aby w ten sposób uczcić Maryję.

Nabożeństwo akatystowe poprzedzone zostało śpiewem Bogurodzicy, psalmu oraz czytaniem Ewangelii. Śpiew Akatystu prowadził ks. dr Kamil Zadrożny:

Akatyst również jest śpiewany na Jasnej Górze w każdą sobotę, choć tam wykonanie tego pięknego hymnu jest nieco łatwiejsze technicznie. Mimo to, piękno Akatystu zachwyca za każdym razem, gdy się go słyszy.

Skip to content