Jeśli chcesz mieć wpływ na lepsze funkcjonowanie Kościoła, włącz się w prace synodalne archidiecezji częstochowskiej. Jedną z form może być wypełnienie ankiety umożliwiającej odpowiednią pracę w zespołach synodalnych oraz grupach parafialnych.

Synod to dla wiernych Kościoła katolickiego szczególna okazja do pobudzenia wiary oraz gorliwości apostolskiej. To wsłuchanie się w słowa Ducha Świętego, skierowane do Kościoła lokalnego. W synodzie diecezjalnym biorą udział zarówno duchowni, jak i osoby świeckie, dzięki czemu wszyscy diecezjanie reprezentowani są przez swoich przedstawicieli. – Synod to wspólna droga tych, którzy tworzą Kościół Chrystusowy – mówi bp Andrzej Przybylski, koordynator diecezjalny synodu w archidiecezji częstochowskiej:

– Takie trzy słowa towarzyszą synodowi: komunia, uczestnictwo i misja. Będziemy zapraszać rady parafialne, wspólnoty, stowarzyszenia, grupy nieformalne i osoby indywidualne do tego, aby dzieliły się swoim doświadczeniem uczestnictwa w misji Kościoła. Doświadczeniem tego, czego brakuje im w Kościele.

W ramach prac synodalnych odbyły się już: liturgiczna inauguracja synodu w archidiecezji, spotkania rejonowe dla kapłanów, animatorów synodalnych z parafii i wspólnot, czy też warsztaty synodalne dla przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych.

Jedną z form przygotowania do synodu biskupów – w tym przypadku poprzez wymianę opinii dotyczących funkcjonowania Kościoła pomiędzy osobami świeckimi oraz duchownymi – jest ankieta synodalna, dostępna na stronie synodalnej Archidiecezji Częstochowskiej. Więcej na ten temat mówi ks. Adam Polak, zastępca koordynatora zespołu synodalnego:

– Proces synodalny ma polegać na jak najszerszej konsultacji. Nie jest wprost określone, jak te konsultacje mają wyglądać. One mają być po prostu wprawieniem w ruch pewnej machiny, dzięki której będziemy ze sobą rozmawiać i rozeznawać. Każda parafia ma inną specyfikę i każdy proboszcz może stworzyć własne narzędzie. Na koniec tego etapu parafialnego, w każdej parafii powinna powstać synteza opinii, natomiast na jakiej podstawie ksiądz proboszcz to zrobi, to już jego wola. Natomiast ta propozycja na stronie internetowej archidiecezji będzie dostępna dla każdego – wierzącego, niewierzącego, starego, młodego itd. Zadaniem diecezji w tym procesie synodalnym jest przeprowadzenie takiej konsultacji, jaka jest możliwa do przeprowadzenia na danym poziomie (parafialnym, wspólnotowym itp.). Następnie zadaniem dla zespołu koordynującego będzie stworzenie w miarę spójnej syntezy diecezjalnej na dziesięciu stronach. To nie ma być badanie socjologiczne, tylko synteza, która ukaże pewne kierunki mówienia, myślenia wiernych świeckich i duchownych w tematach synodalnych, czyli Komunia, Uczestnictwo, Misja.

Wewnętrzne ankiety synodalne przeprowadzane są natomiast m.in. w częstochowskiej archikatedrze, o czym mówi animator synodalny Ewelina Kawalec-Bernaś:

– Podczas pierwszego spotkania synodalnego na Jasnej Górze, bp Andrzej Przybylski prosił nas o spotkania w grupach parafialnych. Każdy z animatorów przeprowadza więc własne, wewnętrzne ankiety, w których zadaje pytania (np. czego potrzebujesz od parafii, z czego jesteś dumny oraz co sam możesz dać parafii). Chodzi o wysłuchanie głosów parafian.

W kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła parafianie także proszeni są o wyrażenie własnych opinii. – Wypełnioną wewnętrzną ankietę synodalną można wrzucić do specjalnej skrzynki umieszczonej przy wejściu do świątyni – mówi proboszcz parafii ks. Janusz Wojtyla:

– W październiku rozpoczął się synod zapoczątkowany przez papieża Franciszka. Synod związany jest z tym, aby spojrzeć na Kościół także „od dołu”. Zobaczyć, jaki jego obraz kształtuje się wśród wiernych. Odpowiadając na apel Ojca Świętego zachęciliśmy parafian do włączenia się w synod choćby przez zastanowienie się nad ankietą, którą dla nich przygotowaliśmy. Przekazujemy ją także podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej. Jest też możliwość zabrania jej z kościoła.

Wewnętrzne ankiety przeprowadzane są również w częstochowskiej parafii św. Maksymiliana Kolbe, o czym mówi proboszcz ks. Gabriel Maciejewski:

– Ankiety synodalne mają pomóc nam bardziej się na siebie otworzyć. To szansa na podjęcie współpracy osób świeckich i duchownych dla poprawy życia duszpasterskiego.

Z woli papieża Franciszka przygotowania do synodu podzielone zostały na trzy etapy: pierwszy w Kościołach lokalnych, drugi na etapie kontynentalnym oraz trzeci w Stolicy Apostolskiej. Etap diecezjalny w archidiecezji częstochowskiej rozpoczęty został w październiku 2021 roku.

Prace synodalne, dokumenty, informacje, rozważania synodalne i relacje ze spotkań można znaleźć na stronie www.synod.archiczest.pl, profilu Facebook: Zaloguj się w synod – Archidiecezja Częstochowska oraz Tygodniku Katolickim „Niedziela” – Edycji Częstochowskiej. Przypomnijmy też, że audycje synodalne emitowane są na antenie Radia Fiat w środy od godz. 21.30.

ABK

Skip to content