Betlejemskie Światło Pokoju coraz bliżej Jasnej Góry

Fot. ekai.pl

Po wędrówce przez kraje świata, Betlejemskie Światło Pokoju ponownie dotrze na Jasną Górę. Płomień niesiony jest przez skautów i harcerzy w wielkiej sztafecie, a w Częstochowie zapłonie już 13 grudnia.

Betlejemskie Światło Pokoju to cząstka wiecznego ognia, który płonie w Grocie Narodzenia Pańskiego. Tam też co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony jest w różne zakątki świata. Do Polski trafi już po raz trzydziesty, mówi harcmistrz Przemysław Kowalski

– Tradycja Betlejemskiego Światła Pokoju rozpoczęła się w austriackiej miejscowości Linz w 1986 roku jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem linii lotniczych. W tym roku wyjątkowo Światło rozpaliła mała mieszkanka Betlejem. Światło dotarło już do Wiednia, gdzie 12 grudnia odbędzie się ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety.

W Polsce Betlejemskie Światło Pokoju co roku zanoszone jest przez harcerki i harcerzy ZHP m.in. do szkół, szpitali, urzędów, domów pomocy i więzień. Trafia też na wigilijne stoły. Stanowi międzynarodowy znak pokoju. Symbol wzajemnego zrozumienia i pojednania między narodami.

– To piękna tradycja okresu Adwentu i Bożego Narodzenia. Harcerze i harcerki ZHP przekazują światło, które oznacza nie tylko pokój. Niesie ono radość, nadzieję i ma za zadanie wzmacniać braterstwo międzyludzkie.

Na Jasnej Górze uroczyste przekazanie Światła odbędzie się 13 grudnia podczas Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 18.30.

ABK