Betlejemskie Światło Pokoju znów dotarło na Jasną Górę

Betlejemskie Światło Pokoju na ołtarzu Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej fot. Radio Fiat

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło na Jasną Górę w niedzielę 13 grudnia. Na ręce abp. Wacława Depo tradycyjnie przekazali je członkowie Związku Harcerstwa Polskiego. W tym roku przez pandemię uroczystość przybrała skromnego charakteru. Ceremonia miała miejsce podczas Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Zebranych przywitał o. Rafał Wilk, podprzeor Jasnej Góry:

-Przynosicie dzisiaj Betlejemskie Światło Pokoju, które jest symbolem Chrystusa – Światłości Świata. Łatwiej jest przynieść światło, choć i to łączy się z ogromnym wysiłkiem. Znacznie trudniej jest czynić to, czego dokonał św. Jan Chrzciciel, który świadczył o światłości. Na czym polega dawanie tego świadectwa? Na tym, co wyraża jedna z form przyrzeczenia harcerskiego. Oto one: na mój honor, z łaską bożą, przyrzekam całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej; nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim i przestrzegać prawa harcerskiego.

Podczas homilii Metropolita Częstochowski abp Wacław Depo mówił:

-W oktawie Bożego Narodzenia są takie słowa, że On oświeca każdego człowieka, który przychodzi na świat. Gdybyśmy w to uwierzyli, rzeczywiście świat byłby inny, przemieniony od wewnątrz światłem i godnością każdego poczętego pod sercem matki człowieka, którego Bóg chciał dla niego samego. A cóż dopiero powiedzieć, w darze dla świata. Czy wyobrażamy sobie dziś historię rodziny Emilii i Józefa Wojtyłów, gdyby nie zdecydowali się pomimo zagrożenia życia matki wydać na świat syna, a jednocześnie tego, który stał się dla nas przewodnikiem na drogach wiary i światła?

Harcmistrz Przemysław Kowalski z częstochowskiego hufca mówił o Betlejemski Świetle Pokoju:

-Myślę, że powinniśmy się na chwilę zatrzymać i może właśnie poprzez to światło spojrzeć na drugiego człowieka. Zobaczyć jego twarz w blasku tego światła i przypomnieć sobie, że to mój brat, moja siostra. Chcemy, żeby to światło rozświetlało serca.

Na ręce abp Wacława Depo i o. Rafała Wilka harcerze przekazali dla Jasnej Góry specjalny medal trzydziestolecia Betlejemskiego Światła Pokoju.

Całej homilii abp Depo można wysłuchać TUTAJ.

JS/RJG