Bp Andrzej Przybylski do młodych: „Słuchajcie Aniołów”

29 września Kościół obchodzi święto Świętych Archaniołów. W parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach odbywały się z tej okazji uroczystości odpustowe. Bp Andrzej Przybylski, który przewodniczył uroczystościom, udzielił także sakramentu bierzmowania.

W szczegóły uroczystości wprowadza proboszcz parafii, ks. Paweł Lamek:

Dzisiaj wydarzenie bardzo ważne. Raz, że odpust parafialny z okazji świętach Świętych Archaniołów. A dwa, dzisiaj w naszej parafii 32 osoby przyjmą sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk ks. bp. Andrzeja Przybylskiego.

Proboszcz parafii, ks. Paweł Lamek / Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat

Jednym z bierzmowanych był Mateusz Rosikoń, który oprócz przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, po raz pierwszy pełnił podczas Mszy św. posługę jako ceremoniarz. Przyznał on, że postrzega przyjęcie sakramentu bierzmowania jako wzięcie odpowiedzialności za Kościół i jego dziedzictwo:

Dla mnie bierzmowanie jest swoistym przekazaniem Mądrości Kościoła na moje barki, że mam dalej pielęgnować tą tradycję, tą wiedzę, wiarę kultywować i rozszerzać na przyjaciół.

Mateusz Rosikoń / Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat

W homilii skierowanej do bierzmowanej młodzieży bp Andrzej Przybylski zaapelował o to, by młodzi słuchali aniołów oraz by sami byli aniołami dla innych:

Słuchajcie aniołów, módlcie się do aniołów. Ale też pamiętajcie, że anioły czasem chcą mieć wasze ręce. Anioły chcą się posłużyć waszymi nogami. Anioły chcą waszych ust i serc, żebyście nie tylko ich słuchali, ale też byli aniołami dla innych.

Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat

Bp Przybylski porównał także sumienie do urządzenia elektronicznego, które dobrze działa tylko wtedy, gdy ma zainstalowane dobre aplikacje:

Czymś takim, co nam Pan Bóg dał, żeby usłyszeć dobre anioły jest nasze sumienie – słuchać sumienia. Ale sumienie to nie jest to, co nam się wydaje. Sumienie jest jak takie urządzenie. Jak macie telefony komórkowe, to wiecie, że w tych telefonach macie to, co sobie zainstalowaliście. Żeby słyszeć anioły, w tym urządzeniu jakim jest sumienie, trzeba mieć Boże aplikacje. Tymi aplikacjami jest Pismo Święte, czytanie Ewangelii. Kiedy się modlisz, to tak jakbyś antenkę wkładał i wtedy Pan Bóg ci podpowiada. A jak się już nie modlicie, to jakby tracicie ten kontakt z Bogiem.

Bp Andrzej Przybylski zakończył uroczystości odpustowe odmówieniem wraz z uczestnikami uroczystości Litanii do Świętych Archaniołów.

Homilia bp. Andrzeja Przybylskiego:

Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat
Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat
Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat
Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat
Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat
Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat
Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat
Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat
Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat
Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat
Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat
Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat
Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat
Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat
Odpust i bierzmowanie w parafii św. Michała Archanioła w Pińczycach | Fot. Radio Fiat
Skip to content