Bp Andrzej Przybylski odwiedził Dom Dobroczynności

We wtorek 14 listopada Dom Dobroczynności przy ul. Staszica, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, odwiedził bp Andrzej Przybylski. Razem z osobami, które przyszły skorzystać z wydawanych przez Caritas posiłków odmówił modlitwę Anioł Pański oraz zapewnił o modlitwie w ich intencji:
– Mamy taki czas, kiedy jesteśmy wezwani przez Ojca Świętego Franciszka do tego, żeby przeżyć ten czas z ubogimi, żeby sobie uświadomić i przypomnieć te wszystkie strony z Ewangelii kiedy Pan Jezus nam mówi o wrażliwości na rzecz ubogich. Ten tydzień chcę być prawie każdego dnia w takich miejscach jak to tutaj, w Domu Dobroczynności, żeby też zobaczyć jak służy się w diecezji ubogim, ale też żeby się z ubogimi spotkać. Dzisiaj też, wspólnie z Niedzielą, ubogim i bezdomnym wręczamy Ewangelię. Wierzę, że ta Ewangelia będzie kiedyś dla nich ratunkiem.
Bp Przybylski spotkał się również z samotnymi matkami i ich dziećmi. Zapewnił ich o wsparciu jakie oferuje Kościół i przypomniał o Miłosierdziu Bożym, do którego zawsze mogą się odnosić w swoich modlitwach.

ZD