Środa 21 września była dniem pielgrzymowania osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z północnych dekanatów regionu radomszczańskiego do sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Rozprzy. Z pielgrzymami spotkał się tam bp Andrzej Przybylski, który oprócz przewodniczenia Mszy św. udzielił wiernym także błogosławieństwa lourdzkiego.

Dekanalne Dni Chorych są bardzo ważną tradycją archidiecezji częstochowskiej. Jak podkreśla bp Andrzej, cierpienie ma wielką wartość, którą warto ofiarowywać w ważnych intencjach:

Cierpienie, choć wydaje się być mało wartościowe, trudne, to tak naprawdę też jest Bożym darem – poprzez cierpienie zostaliśmy zbawieni. Chciałem dzisiaj bardzo mocno poprosić wszystkich starszych, chorych, cierpiących, by ofiarowali swoje trudy i cierpienia w tych wszystkich intencjach, o które woła świat: o pokój, o nawrócenie, o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy oprócz tej wielkiej modlitwy o uzdrowienie w cierpieniu, modlili się też o ofiarowanie cierpienia za te wszystkie wielkie potrzeby świata.

Podczas homilii bp Andrzej Przybylski pokrzepił wiernych przypominając, że nawet jeśli Bóg w swojej wszechmocy nie zdecyduje by nas uzdrowić, to z pewnością obdarzy nas siłą, byśmy mogli się mierzyć ze swoimi trudami:

Potrzebujemy Boga, żeby nam błogosławił, dawał nam siły, żeby nas uzdrawiał i podpowiadał, jak mamy żyć. Potrzebujemy Boga bo wierzymy, że On ma moc nas uzdrowić. A jeśli nawet nie uzdrowi nas z chorób, to da nam takie silne plecy, żebyśmy w tym cierpieniu wytrwali. Żebyśmy udźwignęli te swoje choroby, swoją niepełnosprawność, swoją starość. Nie miejcie wątpliwości, że Bóg ma taką moc.

W dalszym rozważaniu bp Andrzej przypomniał, że dla Boga nie ma ludzi niepotrzebnych. Nawet, gdy wydaje się, że jest inaczej, cierpiąca osoba ma swój współudział w dziele zbawienia:

Potrzebujemy Boga, zwłaszcza gdy jesteśmy chorzy, słabi, starsi, niepełnosprawni. Tak, to prawda, ale czy Bóg może potrzebować nas, w chorobie, cierpieniu? Jest taka tajemnica, że Pan Bóg potrzebuje naszego cierpienia, tak jak potrzebował cierpienia Jezusa. Pan Jezus zbawił świat i ludzi nie wtedy, gdy rozmnażał chleb i rozdawał głodnym, nie wtedy, gdy uzdrawiał chorych i mądrze mówił, ale zbawił przez cierpienie. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Jesteśmy zbawieni przez cierpienie Boga i Syna Jezusa Chrystusa.

Dekanalne Dni Chorych dobiegły końca w regionach częstochowskim i radomszczańskim. W ciągu najbliższych dwóch dni, chorzy pielgrzymować będą w czwartek (22.09) do sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej oraz w piątek (23.09) do sanktuariów Matki Bożej Zawierzenia w Praszce i Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu.

Dekanalny Dzień Chorych - Rozprza

Skip to content