Bp Przybylski: „W zdrowej wspólnocie lider nie uważa siebie za guru i jedyną wyrocznię”

W piątek 20 maja wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym przeżywały w parafii św. Wojciecha w Częstochowie Dzień Animatora i Lidera. Uczestnicy oprócz wspólnej modlitwy, mogli wziąć udział w konferencjach i warsztatach, obejmujących różne obszary tematyczne. Mszy św. wieńczącej wydarzenie przewodniczył bp Andrzej Przybylski.

Dzień Animatora i Lidera, choć odbywał się w częstochowskiej parafii, był częścią 16. Ogólnopolskiego Czuwania Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze. W szczegóły wydarzenia wprowadza ks. Artur Potrapeluk, krajowy koordynator wspólnoty:

Wraz z liderami i animatorami z całej Polski uczestniczymy w spotkaniu formacyjnym, które rozpoczęło się już o godz. 9:00 w parafii św. Wojciecha. Takim tematem, wokół którego się spotykamy jest posłanie. Chcemy wychodzić poza nasze salki, chcemy ewangelizować i świadczyć swoim życiem – tym jak żyjemy i jak sami przyjęliśmy Jezusa do naszego życia.

Parafia św. Wojciecha w Częstochowie | Fot. Radio Fiat

Podczas homilii bp Andrzej Przybylski pokrótce opowiedział historię swojego nawrócenia, gdy po przyjechaniu do Częstochowy na studia natrafił na wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. W oparciu o doświadczenia pouczył animatorów i liderów, że co prawda ich rola polega na pełnieniu jakiejś formy władzy, to jednak ważnym jest także, żeby pozwalali dopuszczać do siebie słowa krytyki i pouczenia:

Jako animator, lider, muszę pamiętać, żebym sobie pozwolił rozeznawać moje proroctwa, działania i moje kierownictwo. W zdrowej wspólnocie dobry lider nie uważa siebie za guru i jedyną wyrocznię wszystkiego. Nawet jego proroctwa powinny być rozeznawane przez wspólnotę. Nawet jego mądre i ważne decyzje nie powinny być podejmowane bez rozmowy.

Fot. Radio Fiat

Bp Przybylski przestrzegł także, że jeśli szatan nie może kogoś zwieść w konwencjonalny sposób, to kusi do popadania w skrajności. Dlatego tak ważne jest aby lider lub animator zachowywał zdrowy umiar w dziełach, które podejmuje:

Nawet jeśli będzie to robił supergorliwie, ale sam nigdy nie pozwoli sobie zwrócić uwagi, to w tym jego byciu animatorem i liderem będzie duże niebezpieczeństwo. […] Lider, który o tym zapomni może stracić komunię z Bogiem i będzie sobie tylko rościł prawo do obmywania innych, ale siebie nigdy nie pozwoli obmyć. A jak lider będzie miłą brud, to może zabrudzić i zatruć całą wspólnotę.

Członkowie Odnowy w Duchu Świętym zakończyli Dzień Animatora i Lidera Apelem Jasnogórskim. Następnie 16. Ogólnopolskie Czuwanie wspólnota rozpoczęła na błoniach jasnogórskich od godz. 9:00, a zakończy Mszą św. o godz. 16:30.

Homilia bp. Andrzeja Przybylskiego:

Skip to content