Caritas apeluje o pomoc dla dzieci w Świętej Puszczy

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przyjęła w zeszłym tygodniu ponad 80-cioro dzieci z ośrodków opiekuńczych ze wschodniej Ukrainy. Mali uchodźcy zostali zakwaterowani w ośrodku rekolekcyjnym Święta Puszcza w Olsztynie. Utrzymanie takiej ilości dzieci jest ogromnym wyzwaniem logistycznym, dlatego Caritas apeluje o wsparcie.

W Świętej Puszczy są nie tylko dzieci z ośrodków opiekuńczych z Zaporoża i Mariupola, ale także ich ukraińscy opiekunowie i kilka rodzin. Sytuację w jakiej się wszyscy znaleźli pokrótce omówiła Paulina Gradek z częstochowskiej Caritas:

W tym momencie Caritas Archidiecezji Częstochowskiej gości grupę prawie 110 osób w Olsztynie. Są to głównie dzieci ewakuowanych z Ukrainy. Wśród nich jest też 15-osobowa grupa rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi. Wszystkie dzieciaki przybyły do nas długą – 4-dniową – drogą ewakuacyjną z Ukrainy. Dzieciaki przyjechały tylko z małym bagażem – swoim własnym plecakiem, dlatego będziemy publikować na naszej facebookowej stronie listę potrzeb z myślą właśnie o nich.

Oprócz pomocy materialnej bardzo przyda się także pomoc finansowa. Ks. Marek Bator, dyrektor częstochowskiej Caritas apeluje o taką formę wsparcia, wyjaśniając jednocześnie, że praca jaką wolontariusze wykonują w Świętej Puszczy jest jak życie rodzinne, tylko na dużo większą skalę:

Jest to normalna praca, tak jak w domu. Tylko, że zamiast jednego, dwóch, trojga dzieci, u nas jest ich 85. Dlatego też bardzo proszę o to, żeby nas wspierać. My wiemy ile kosztuje utrzymanie dzieci. Będziemy się starali jak najdłużej te dzieci mieć u siebie, ale do tego potrzebne są nam środki, potrzebne są pieniądze, żebyśmy te dzieci mogli utrzymać. Wszyscy wiedzą ile kosztuje prąd, gaz, ciepła woda – o taką materialną pomoc nieustannie prosimy.

Caritas koordynuje pomoc uchodźcom nie tylko we własnych ośrodkach, ale w całej archidiecezji częstochowskiej. Paulina Gradek wyjaśniła, że również z myślą o ukraińskich rodzinach zostanie skonstruowana lista bieżących potrzeb, która będzie stale aktualizowana:

Będziemy też publikować listy potrzeb w ogóle dla rodzin z Ukrainy, które zostały zakwaterowane za pośrednictwem Caritas również w domach zakonnych i domach użyczonych nam przez Kurię Metropolitalną. Wszystkie te miejsca musimy wyposażyć tak, żeby zapewnić osobom goszczonym długotrwały pobyt i godne warunki takiego codziennego życia.

Caritas jednocześnie apeluje aby dary dla uchodźców przywozić bezpośrednio do magazynu przy ul. Ogrodowej 24/44 w Częstochowie. Tam są sortowane i rozdzielane do miejsc, w których są najbardziej potrzebne. Dary zawiezione specjalnie do Świętej Puszczy, ośrodka w Żarkach lub innych miejsc i tak trafią następnie na Ogrodową, skąd po rozdzieleniu zostaną rozesłane ponownie, co powoduje więcej pracy dla wolontariuszy i wydłuża czas przekazania darów potrzebującym.

Skip to content