Chrystusa wybraliście, jako swojego Pana i Zbawiciela – abp Depo do nowych ceremoniarzy

Czterdziestu kandydatów na ceremoniarzy, pochodzących z 23 parafii archidiecezji częstochowskiej oraz jeden kandydat z diecezji katowickiej, otrzymało w sobotę 14 maja podczas Eucharystii sprawowanej w kościele seminaryjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie uroczyste błogosławieństwo do pełnienia funkcji ceremoniarza w swoich wspólnotach parafialnych. Mszy św. przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo, wraz z którym przy ołtarzu stanęli księża z parafii, z których pochodzą nowi ceremoniarze.
Abp Wacław Depo podkreślił, że funkcja ceremoniarza jest w Kościele ważna, ponieważ pomaga lepiej przeżywać liturgię Mszy św.:
– Stwierdzenie, że Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego i wszelkich jego form jest nam znane od dawna. Ale to wymaga codziennego potwierdzenia.I piękno liturgii sprzyja takiemu żywemu spotkaniu się z Bogiem. Dzisiaj musi być wieź osobowa z Bogiem z wyboru, nie z tradycji. Dlatego to zaangażowanie ceremoniarzy to jest bardzo ważny krok. Po to, żeby liturgia była również od strony wizualnej piękna, a wtedy łatwiej nam będzie przenikać przez światło Słowa Bożego do tajemnicy Ciała i Krwi Pańskiej w Eucharystii.
Eucharystia z błogosławieństwem nowych ceremoniarzy była zwieńczeniem trwającego od stycznia kursu ceremoniarzy, w trakcie którego kandydaci poznawali obowiązki tej funkcji i przygotowywali się do jej sprawowania. Kurs został zorganizowany przez Liturgiczną Służbę Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej. Jej duszpasterz ks. Paweł Wróbel złożył życzenia nowym ceremoniarzom:
– Przede wszystkim życzę im, aby wypełniając swoją funkcję zawsze, w każdym spotkaniu liturgicznym, doświadczyli żywej obecności Pana Boga i by ich posługa, to co będą robić, zawsze pomagała innym ludziom doświadczyć obecności Boga na wspólnej modlitwie.
Uroczysta Msza św. była również wielkim przeżyciem dla samych ceremoniarzy. Swoimi wrażeniami podzielili się Jakub Grabowski i Adam Hamara z parafii św. Józefa Robotnika w Popowie:
– Czekałem na to wydarzenie, nie ukrywam. Uczestniczyliśmy we wszystkich spotkaniach i dzisiaj wreszcie ten wyczekiwany moment. (…) Jestem zadowolony, że będę ceremoniarzem, jest to dla mnie duże osiągnięcie.
Ceremoniarz czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje.

Galeria: Ustanowienie nowych ceremoniarzy, 14.05.2022, fot. ZD/Radio Fiat

Skip to content