Jak wiemy, czerwiec to miesiąc szczególny dla Kościoła. To czas poświęcony czci Najświętszego Serca Jezusowego, a także czas zmian w parafiach na terenie Archidiecezji Częstochowskiej. 18 czerwca w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie miało miejsce uroczyste Zebranie Księży Dziekanów, podczas którego ogłoszone zostały zmiany personalne na terenie naszej archidiecezji. Metropolita częstochowski, abp Wacław Depo wręczył neoprezbiterom trzy dekrety. Kapłani, którzy 8 czerwca br. przyjęli święcenia, zostali skierowani na swoje pierwsze parafie. Posługę w naszej archidiecezji oficjalnie rozpoczęli ks. Krystian Motyl, ks. Andrzej Graczyk oraz ks. Dawid Kalusche. Przed mianowaniem odprawiona została Eucharystia pod przewodnictwem abp. Depo.

Metropolita częstochowski zaznaczył, że ten szczególny czas stawia wspólnocie wyzwania związane ze zmianami personalnymi w archidiecezji:

Koniec roku szkolnego i akademickiego przynosi pewne wyzwania, które są związane ze zmianami personalnymi księży. Część z nich jest w stanie emerytalnym, ale ja przedłużam ich pozycję dlatego, że nie mamy wystarczającej liczby kapłanów, którzy by weszli w ich miejsce. Ta zaledwie trójka neoprezbiterów jest dopełnieniem dotychczasowego składu, lecz nie jest to odpowiedź na potrzeby, które są w konkretnych wspólnotach parafialnych. Cieszymy się peregrynacją obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Ona pokazuje, że właśnie ta jedność kapłanów razem z wiernymi poprzez poszczególne kręgi czy regiony naszej archidiecezji muszą być pogłębiane. Nie może być tak, że w danej parafii posługuje dwóch czy trzy księży, a nagle zostaje tylko jeden. Są to pewne wyzwania, dlatego dzisiejsza kongregacja, jak można nazwać księży dziekanów, jest ważnym rozłożeniem akcentów odpowiedzialności za przyszłość naszej pracy duszpasterskiej.

Dla neoprezbiterów otrzymanie pierwszego dekretu to moment przełomowy. O nowych zadaniach, które czekają oddelegowanych do parafii kapłanów mówi rektor WMSD, ks. prał. dr hab. Ryszard Selejdak:

To z pewnością dla nich bardzo ważny dzień z tego względu, że rozpoczynają już nowy etap bycia kapłanem. Zupełnie inny od tego, który przeżywali przez sześć lat formując się do posługi, do której dzisiaj zostali wyznaczeni – do tych parafii, które abp metropolita im wyznaczył. Myślę, że w tych parafiach z pewnością będą mieli wiele możliwości do tego, ażeby być dobrymi pasterzami. Pasterzami, którzy będą z odwagą, z pewnością głosili słowo Boże, którzy będą prowadzili ludzi do zbawienia, którzy będą nie tylko słowem pociągali Pana Boga, ale przede wszystkim przykładem swojego życia, bo żyjemy w czasach, w których najważniejszy jest przykład. Konkretny przykład postępowania – prawdziwego i wiarygodnego kapłana, który będzie świadkiem Chrystusa w tych trudnych, pełnych chaosu czasach. Myślę, że ci neoprezbiterzy, którzy otrzymali dekrety na pierwsze parafie, będą dobrymi pasterzami zatroskanymi o zbawienie powierzonych im dusz.

Cykliczne zebrania dziekanów to zarówno dla kapłanów, jak i dla całej wspólnoty wiernych wyjątkowo ważny czas. O szczegółach misji spoczywającej na dziekanach mówi ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik Archidiecezji Częstochowskiej:

Dziekani są tymi, którzy może nie mają władzy, ale są tymi, którzy w jakiś sposób koordynują duszpasterstwo w dekanatach. Parafie zgrupowane są po kilka w dekanaty. Na czele dekanatów stoi dziekan, którego zadaniem jest zarówno koordynowanie duszpasterstwa, jak i troska o współpracę, troska o kapłanów, parafię, czasem interweniowanie w sprawach, które tego wymagają. Przede wszystkim dziekani są tymi, którzy przekazują informacje zarówno od księdza arcybiskupa do poszczególnych parafii, ale często też są głosem proboszczów, którzy mówią o swoich troskach, problemach i propozycjach.

Ks. Bakalarz wskazał również, że czerwcowe zebranie dziekanów oznacza przede wszystkim zmiany personalne wśród posługujących na terenie naszej archidiecezji kapłanów:

Konferencja dziekanów, która jest zawsze pod koniec czerwca, ma bardzo szczególny element. Przy tej okazji ogłaszane są zmiany personalne. Neoprezbiterzy otrzymują swoje pierwsze nominacje i skierowanie na parafie. To ich pierwsze placówki, do których zostają posłani, żeby tam rozpocząć swoją kapłańską posługę. To okazja do podziękowania kapłanom przechodzącym na emeryturę, którzy osiągnęli wymagany wiek lub też z różnych przyczyn wcześniej kończą swoją posługę duszpasterską. To także nominacja nowych proboszczów, administratorów i zmiany wikariuszy. To szczególny moment, na który wszyscy księża czekają, a zwłaszcza wikariusze, którzy dowiedzą się, gdzie Pan Bóg przez ręce przełożonych ich posyła.

Na mocy dekretu, Parafia św. Marcina w Kłobucku pozyskała nowego kapłana. Proboszcz parafii, ks. Mieczysław Wach podzielił się własnymi doświadczeniami związanymi z przyjmowaniem do wspólnoty świeżo powołanych wikariuszy:

Trzy lata temu, kiedy zostałem skierowany przez księdza arcybiskupa do sanktuarium Matki Bożej Kłobuckiej Niepokalanej Ucieczki Grzeszników, wraz ze mną przyszedł ksiądz Paweł Caban, który wtedy był wikariuszem. Od początku świetnie nam się współpracowało. To nie pierwszy mój neoprezbiter, bo w poprzedniej parafii w Kamieńsku co dwa, trzy lata otrzymywałem pod opiekę neoprezbitera. Co prawda dzieli nas duża różnica wieku, przynajmniej około 35 lat, ale myślę, że w dialogu, w spokoju i we współpracy kapłańskiej można wspaniale pracować, a różnica wieku nie jest problemem.

Swoją nominację parafialną otrzymał m. in. ks. Krystian Motyl. Pierwszym miejscem jego posługi kapłańskiej stała się parafia św. Marcina w Kłobucku. Duchowny zaznaczył, że otrzymanie dekretu to dla niego wyjątkowo radosne wydarzenie:

Właśnie otrzymałem dekret na pierwszą placówkę parafialną, do parafii pw. św. Marcina w Kłobucku. To dla mnie wielka radość i wielkie wyróżnienie, że na pierwszą parafię przychodzę do tak pięknego miasta, pięknej parafii i kościoła, którym patronuje nie tylko św. Marcin, ale także Matka Boża, którą miałem niedawno okazję nawiedzić. Tym bardziej cieszę się, że jeszcze nie wiedząc o nominacji, mogłem się jej zawierzyć.

Poza księdzem Krystianem, swoje pierwsze dekrety otrzymali także ks. Andrzej Graczyk oraz ks. Dawid Kalusche. Miejscem posługi ks. Dawida została parafia pw. św. Rocha i Macieja w miejscowości Rząśnia, z kolei ks. Andrzej obejmie duszpasterskim przewodnictwem parafian w kościele św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach.

A.O.

Skip to content