Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego/fot. ekai.pl

„Módlmy się, aby każdy chrześcijanin i każdy człowiek, który poszukuje prawdy, stał się pielgrzymem Pisma Świętego, uczył się spożywać każdego dnia chleb słowa życia…” – w czasie swojego pontyfikatu św. Jan Paweł II wielokrotnie zwracał uwagę na istotę zgłębiania Słowa Bożego. W 2000 roku na wielkiej sesji jubileuszowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Ojciec Święty nazwany został przez biblistów polskich Papieżem Pisma Świętego. Podążając za jego przykładem, można włączyć się do inicjatywy Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego, który obchodzimy 18 kwietnia.

– Nie byłoby dzisiejszego świata, gdyby nie Słowo Boże – mówi abp Wacław Depo:

– Bóg wypowiedział Słowo i stał się świat. Uporządkował Słowem Niebiosa, ziemię oraz wszystko to, co składa się na ludzką rzeczywistość. W końcu stworzył człowieka – na swój obraz i podobieństwo.

Celem inicjatywy Narodowego Czytania Pisma Świętego jest powracanie do nauki biblijnej. Warto przypomnieć, że 18 kwietnia w Kościele przeżywać będziemy również Niedzielę Słowa Bożego, a także początek Tygodnia Biblijnego. – Tego dnia słyszymy w Kościele bardzo ważne słowa z Dziejów Apostolskich – tłumaczy bp Andrzej Przybylski:

– Piotr zarzuca ludziom, że zabili Jezusa. Tego, który daje życie. Odpowiada też na pytanie, dlaczego do tego doszło. Piotr mówi, że powodem zabójstwa Zbawiciela była ich nieświadomość, która wynika z braku znajomości: Pisma, proroków, historii Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Izaaka. Robimy w życiu różne rzeczy, ponieważ jesteśmy nieświadomi tego, czym jest Słowo Boże.

Organizatorem Narodowego Czytania Pisma Świętego jest „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”, publiczne stowarzyszenie wiernych erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski. W tym roku inicjatywa zgłębiania Słowa Bożego nawiązuje do programu duszpasterskiego, który wprowadza wiernych w tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej.

ABK

Skip to content