Dekret ustanawiający kościoły stacyjne Roku Świętego Józefa

abp Wacław Depo/fot. Radio Fiat

DEKRET  

USTANAWIAJĄCY KOŚCIOŁY STACYJNE ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA  

W ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

            Ojciec Święty Franciszek Listem Apostolskim Patris corde zainaugurował 8 grudnia 2020 r. „Rok Świętego Józefa”, który trwał będzie do dnia 8 grudnia bieżącego roku. Wydarzenie to miało miejsce w 150. rocznicę ustanowienia Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

            W odpowiedzi na zaproszenie Ojca Świętego Franciszka, by w obecnym roku, kiedy doświadczamy wielu trudności i wyzwań w związku z panującą pandemią, zwyczajem obchodzenia jubileuszy w Kościele, niniejszym

ustanawiam kościoły stacyjne Roku Świętego Józefa

w Archidiecezji Częstochowskiej

w których będą sprawowane nabożeństwa z udziałem wiernych w wymiarze archidiecezjalnym pod przewodnictwem biskupów częstochowskich:

Sanktuarium Św. Józefa Oblubieńca NMP w Częstochowie 19 marca 2021 r., godz. 18.00
Kościół parafialny pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Wieluniu 19 kwietnia 2021 r., godz. 18.00
Bazylika Archikatedralna pw. Świętej Rodziny w Częstochowie

(Jubileusz 70-lecia Niższego Seminarium Duchownego)

1 maja 2021 r., godz. 11.00
Kościół w parafii pw. Świętej Rodziny w Pankach 1 maja 2021 r., godz. 18.00
Kościół w parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Porębie 19 maja 2021 r., godz. 18.00
Kaplica pw. Św. Józefa w Niższym Seminarium Duchownym
w Częstochowie
19 czerwca 2021 r., godz. 11.00
Kościół parafialny pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP
w Gorzędowie
19 lipca 2021 r., godz. 18.00
Kościół parafialny pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP
w Makowiskach
19 sierpnia 2021 r., godz. 17.30
Kościół parafialny pw. Świętej Rodziny w Praszce 19 września 2021 r., godz. 11.00
Kościół parafialny  pw. Św. Józefa Robotnika w Popowie 19 października 2021 r., godz. 17.00
Kościół parafialny pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP we Wręczycy Wielkiej 19 listopada 2021 r., godz. 18.00
Bazylika Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze 8 grudnia 2021 r., początek godz. 16.45
Bazylika Archikatedralna pw. Świętej Rodziny w Częstochowie 8 grudnia 2021 r., godz. 18.00

Wyznaczone kościoły będą szczególnymi miejscami czci św. Józefa w całej naszej archidiecezji, a podejmowane inicjatywy niech przygotowują nas do obchodów 100-lecia ustanowienia naszej archidiecezji, poprzez odnowę wiary naszych rodzin i parafii.

            Kościoły stacyjne niech będą centrami modlitwy: o nowe powołania kapłańskie i zakonne, o świętość rodzin, o poszanowanie życia ludzkiego, za przygotowujących się do małżeństwa, za mężczyzn, za ludzi pracy oraz za umierających. Polecam, aby każdego 19. dnia miesiąca i w każdą środę, zachowując wszystkie inne przepisy prawa liturgicznego, sprawować w nich jedną Mszę św. wotywną do Św. Józefa. Zalecam także wprowadzenie nabożeństw ku czci Św. Józefa, a szczególnie odprawienie nowenny ku czci Św. Józefa poprzedzającej zaplanowane w poszczególnych świątyniach uroczystości, połączonej z okazją do spowiedzi.

            Przypominam również o odpustach, które zostały udzielone przez Stolicę Apostolską dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 grudnia 2020 r., zgodnie z którym udziela się odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w obchodach Roku Świętego Józefa.

 

(-) ✠ Wacław DEPO

ARCYBISKUP METROPOLITA

CZĘSTOCHOWSKI

(-) Ks. Marian SZCZERBA

KANCLERZ

 

Częstochowa, 25 lutego 2021 r.

źródło: archiczest.pl

Skip to content