Do Boga przychodzi się tylko poprzez Jezusa – abp Wacław Depo w kościele Rektorackim

W Częstochowie trwa inicjatywa Wielkopostnych kościołów stacyjnych. Zapoczątkował ją kilka lat temu abp Wacław Depo, który we wtorek 5 kwietnia sprawował wraz z ks. Mariuszem Trojanowskim Eucharystię w kościele Najświętszego Imienia Maryi. Kościół Rektoracki był kolejnym kościołem stacyjnym miasta Częstochowy.
– To jest powrót do zdobywania głębi Credo, dlatego że w Credo wyznajemy wiarę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół i to jest Kościół Chrystusowy, a z Kościołem Chrystusowym jest związana droga, która również prowadzi na Golgotę, ale nie kończy się Golgotą, tylko Zmartwychwstaniem. Dlatego okres Wielkiego Postu, zarówno poprzez Rzym, według tradycji wiary i modlitwy Kościoła jest takim przechodzeniem od różnych miejsc, ale zwłaszcza związanych z męczeństwem poszczególnych świętych. To są poszczególne stacje, które przypominają, że jesteśmy jednym Kościołem. I dlatego ta inicjatywa, która została przez mnie, księży i wspólnoty zaakceptowana przed kilku laty, ona trwa i będzie trwać, dlatego że to jest ciągle aktualna droga Kościoła. A my jesteśmy Kościołem w hierarchicznej wspólnocie podporządkowani pod Chrystusa i Ducha Świętego, który ten Kościół prowadzi. – mówił abp Wacław Depo.

Homilia abp. Wacława Depo

Od starożytności w Rzymie istniała tradycja pielgrzymowania do kościołów „wiecznego miasta” w poszczególne dni Wielkiego Postu i Oktawy Wielkanocy. Tradycja ta, związana z liturgią stacyjną pod przewodnictwem papieża odnowiona w XX wieku w Rzymie, od kilku lat jest przenoszona także do polskich diecezji. W Łodzi, Warszawie, Krakowie a także w Częstochowie wierni zapraszani są do podjęcia pielgrzymowania do poszczególnych kościołów na terenie miasta, aby uczestniczyć w Mszy św.

Lista kościołów stacyjnych miasta Częstochowy

Skip to content