Dzień Judaizmu i modlitwa o jedność chrześcijan

Fot. Radio Fiat/archiwum

„Życie i śmierć. Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” to hasło tegorocznego Dnia Judaizmu, jaki w polskim Kościele katolickim obchodzony będzie już po raz 24. Z uwagi na sytuację epidemiczną wszystkie wydarzenia będą transmitowane w internecie. Dzień później rozpocznie się kolejne istotne wydarzenie – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który potrwa do 25 stycznia.

Na przestrzeni dwóch tysięcy lat Kościół dojrzewał, aby określić swój własny stosunek wobec systemów religijnych, które współistnieją we współczesnym świecie. – Chcemy przybliżyć katolikom wspólne źródła, z których wyrasta judaizm i chrześcijaństwo, i jednocześnie przedstawić to, jak judaizm postrzega godność człowieka, wartość życia ludzkiego i przeznaczenie człowieka – mówi bp Rafał Markowski, Przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

– Relacje z Judaizmem wydają się być czymś wyjątkowym. Trzeba pamiętać, że pierwotny Kościół wyrasta w ramach Judaizmu. Początki Kościoła i więzi, które zostały stworzone u samych podstaw sprawiają, że są to systemy religijne mocno ze sobą splecione historycznie. Odnajdujemy to po Soborze Watykańskim II w nauczaniu Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

Kolejne ważne wydarzenie w życiu Kościoła rozpocznie się 18 stycznia. W tym roku Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony będzie pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5-9). O istocie kilkudniowej, corocznej modlitwy mówi ks. Mariusz Kocoł, doktor teologii ekumenicznej:

– Przypominać ma o tym, jak ważna jest postawa ekumenizmu. Św. Jan Paweł II pisał, że droga ekumenizmu jest drogą Kościoła. Obecnie, gdy mamy wiele rozdziałów, niezrozumienia wiary chrześcijańskiej, ekumenizm (gdzie możemy mówić o wielu kwestiach jednym głosem) jest szczególnie ważny.

Ze względu na Covid-19 decyzje dotyczące przebiegu tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w poszczególnych regionach podejmowane będą lokalnie. Na terenie Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej odbędzie się jedynie kilka nabożeństw. W Częstochowie 20 stycznia o godz. 17.30 w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego oraz 22 stycznia o godz. 18.00 w kościele rzymskokatolickim św. Józefa.

ABK/KEP