W sobotę, 26 listopada w kaplicy Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie na dniu skupienia spotkali się nadzwyczajni szafarze Komunii św.

Bp Antoni Długosz wyjaśnia, w jakim celu organizowane są dni skupienia dla szafarzy:

Każdy człowiek potrzebuje ustawicznego nawrócenia – nie ma możliwości, byśmy raz doskonale się nawrócili. I dlatego ci, którzy wykonują ważne obowiązki w kościele potrzebują takich momentów formacyjnych i do nich właśnie należą dni skupienia.

Siostra Maria Knura, salezjanka mówi natomiast o sytuacjach, w których potrzebni są szafarze:

Różne są sytuacje. W naszych domach zakonnych jeżeli ktoś choruje, nie może wychodzić, np. w trakcie pandemii, ograniczeń – rodzi się wówczas konieczność, by umożliwić przyjęcie Pana Jezusa. Często też odwiedzamy chorych w domach, gdy nie ma w pobliżu kapłana i udzielamy Komunii Świętej.

Podczas homilii bp Długosz podkreślił, jak ważne jest to, by wpuścić Boga do swojego życia:

– Kiedy wnikniemy w obecność Pana Jezusa w Eucharystii możemy oszaleć. Bóg staje się własnością każdego człowieka. Jak mówił św. Augustyn ,,Pozwólmy mówić Bogu” – dopiero wtedy zrozumiemy, jak bliski jest Jezus każdemu człowiekowi.

Szafarz nadzwyczajny to osoba wyznaczona do udzielania Komunii Świętej, gdy zabraknie odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż w stosunku do nadzwyczajnych szafarzy Komunii błędem jest używać określenia ,,nadzwyczajny szafarz Eucharystii”, ponieważ Eucharystię może sprawować wyłącznie kapłan.

LN

Galeria: Radio Fiat

Dzień skupienia Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. w częstochowskim seminarium

Skip to content