Dzień św. Tomasza z Akwinu w częstochowskim seminarium

28 stycznia przypada wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera, teologa, filozofa i Doktora Kościoła. W tym dniu w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Abp Wacław Depo podkreślił, że wdzięczność za dar życia św. Tomasza z Akwinu to za mało, ważna jest aktualizowana recepcja jego dzieł:

– Bardzo się cieszę, że tradycją naszego seminarium jest święto św. Tomasza z Akwinu, związane nie tylko z dziękczynieniem za dar jego osoby, ale przede wszystkim za dar jego nauczania. 

Przybyłych na uroczystość powitał ks. prał. Ryszard Selejdak, rektor seminarium, który przypomniał, że św. Tomasz “został uznany za największego świętego pośród uczonych i największego uczonego pośród świętych”. Ks. Selejdak zwrócił uwagę na to,  czego dziś możemy się uczyć od św. Tomasza z Akwinu: – Przede wszystkim powinniśmy się uczyć wytrwałości w wierze. Św. Tomasz był do samego końca wytrwały, mądrość jaką posiadał opierał na wierze i studiowaniu Pisma Świętego. Był człowiekiem, który całkowicie pokładał nadzieje w Bogu. Był temu Bogu wierny, aż do samego końca i w nauczaniu i studiowaniu. Jest największym świętym wśród uczonych i największym uczonym wśród świętych. Modlitwą, swoją prostotą, ale i geniuszem był świadkiem Boga na ziemi, powinniśmy się od niego uczyć wielkiej wiary oraz pokory.

W homilii abp Wacław Depo podkreślił, że „za św. Augustynem przyjmujemy, że jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi przyszłości”. Kaznodzieja przywołując świadectwo życia św. Tomasza z Akwinu przypomniał, abyśmy stawiali sobie “ważne pytania o kształt naszej wiary i wysiłek rozumu, abyśmy szukali prawdy tak, gdzie ona się znajduje, jak uczył św. Jan Paweł II. Ten sam św. Jan Paweł II zadaje nam św. Tomasza z Akwinu w darze encykliki Fides et ratio, abyśmy przez rozum oświecony wiarą zostali uwolnienie z ciemności nihilizmu i pełzającej sekularyzacji”.

Odnosząc się do czytań mszalnych abp Depo mówił m.in.: “W Ewangelii widzimy rozróżnienie cudów, które zostały dokonane wobec tłumów i niejako osobno wobec uczniów dla edukacji apostolskiej. Uczniowie otrzymali nakaz „przeprawmy się na drugą stronę”. To jest coś na podobieństwo: wyrusz w nieznane. Przeprawili się na stronę pogańską. I nagle zmiana pogody, gwałtowny wicher, fale biją w łódź, tak że napełniała się wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Po ludzku rzecz biorąc, jak można spokojnie spać w czasie burzy? Trzeba być albo nieroztropnym albo śmiertelnie zmęczonym. I znowu kalkulacja ludzka postawi mocne pytanie: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”. Jezus wydał dwa rozkazy „milcz, ucisz się!”, a potem postawił dwa pytania: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!” – komentując tę scenę z Ewangelii abp Wacław Depo przypomniał, że “w każdym naszym wezwaniu po imieniu i posłaniu w nieznane jutro zgodziliśmy się uczestniczyć w tej edukacji”.

Po Mszy św. uczestnicy „Dnia ze św. Tomaszem z Akwinu” wysłuchali wykładu prof. Artura Andrzejuka z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nt. „Św. Tomasz z Akwinu jako teolog”. Prof. Andrzejczuk komentując św. Tomasza z Akwinu zauważył, że “św. Tomasz uprawiał teologię spekulatywną, dla której filozofia byłą punktem wyjścia, metodologią i sposobem myślenia. Była integralna z teologią”. Wskazując na najważniejsze punkty w nauczaniu św. Tomasza prof. Andrzejczuk stwierdził, że „najważniejsze cechy teologii św. Tomasza to nachylenie antropologiczne, bo człowiek w tej teologii jest bardzo ważny”. Prelegent podkreślił także, że „teologia Akwinaty jest radykalnie chrystocentryczna”.

„Dzień św. Tomasza z Akwinu” w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie ma wieloletnią tradycję, sięgającą czasów, kiedy Częstochowskie Seminarium Duchowne miało swoją siedzibę w Krakowie. Św. Tomasz z Akwinu jest patronem kaplicy w Domu Profesorskim w seminarium.

EG/MF Niedziela/red.
Galeria: Radio Fiat

Świeto św. Tomasza z Akwinu

EG
Galeria: Radio Fiat

Skip to content