„Z niego rodzi się zapał i moc głoszenia Ewangelii całemu światu” (VC 105) – pisał św. Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata. W 1997 roku Ojciec Święty ustanowił 2 lutego Dniem Życia Konsekrowanego. Pragnął, aby był to czas głębokiej refleksji Kościoła powszechnego nad darem życia poświęconego Bogu.

Na 32 tys. osób konsekrowanych w Polsce prawie 17 tys. to siostry zakonne, niewiele ponad 11 tys. to zakonnicy, a ok. 1300 osób to mniszki w zakonach kontemplacyjnych. Ponad 1000 osób to członkowie Instytutów Świeckich Życia Konsekrowanego. Jest też 338 dziewic konsekrowanych. Poświęconych Panu Bogu jest też 361 wdów, 3 wdowców, 1 pustelnik oraz 8 pustelnic. O tym, jak tego typu dane prezentują się na terenie archidiecezji częstochowskiej mówi ks. Mariusz Bakalarz:

– Jak na stolicę duchową Polski przystało Częstochowa i archidiecezja częstochowska jest bardzo bogata w domy i zgromadzenia zakonne. Na terenie naszej archidiecezji mamy 67 Instytutów Zakonnych Żeńskich oraz 17 męskich. Oczywiście są to różne formy – instytuty i zgromadzenia zakonne, stowarzyszenia życia apostolskiego. Są to różne formy organizacyjne i prawne, które łączy poświęcenie życia Panu Bogu. Mają swoje różne charyzmaty i specjalizacje. Na terenie archidiecezji mamy też 3 zakony klauzulowe.

W archidiecezji częstochowskiej mamy łącznie 668 sióstr zakonnych oraz 288 zakonników, z których większość stanowią kapłani.

Dla osób konsekrowanych 2 lutego jest dniem szczególnego dziękczynienia za dar powołania, o czym mówi s. Maria Damaris Suchenia, Przełożona Prowincji Polskiej Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza

– Życie konsekrowane jest wielkim darem dla Kościoła oraz nas samych. Może w inny sposób nie mogłybyśmy się uświęcić? Kto wie, dlaczego Bóg wybiera do życia konsekrowanego właśnie te osoby, a nie inne. Są to ludzie bezgranicznie oddani Panu Bogu.

Bóg powołuje każdego w inny sposób. O. Marka Kosacza zaprosił na dominikańską drogę zakonną:

– Moja droga była bardzo zwyczajna. Miałem fajnego księdza katechetę, opiekuna. Zastanawiałem się więc, czy nie wybrać drogi księdza diecezjalnego. Pewnego razu wybrałem się przypadkowo na rekolekcje do dominikanów. Bardzo mi się tam spodobało. Najważniejsza jest dla dominikanów wspólnota. Tego właśnie mi w życiu brakowało.

Z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego wszystkim tym, którzy realizują w świecie Boże posłannictwo, życzymy wszelkich łask z nieba i opieki na dalsze lata posługi.

ABK

Skip to content