Dziś imieniny abp. seniora Stanisława Nowaka

Dziś (sobota 18 września) obchodzimy święto św. Stanisława. Dzień ten jest wspomnieniem św. Stanisława Kostki, patrona Polski, ministrantów oraz dzieci i młodzieży. Tego dnia swoje święto obchodzi również m.in. abp senior Stanisław Nowak, biskup diecezjalny w latach 1984-1992 oraz pierwszy metropolita częstochowski w latach 1992-2011.

Jako ówczesny pasterz archidiecezji powołał do życia wiele inicjatyw w Częstochowie i okolicach. To w czasie jego posługi z okazji VI Światowych Dni Młodzieży powstało archidiecezjalne Radio Fiat, które w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia swojego istnienia.

– Abp Stanisław Nowak, dziś senior, był u samych początków Radia Fiat. Właściwie można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to jego dziecko. Zawsze bardzo dbał i zabiegał o to medium, troszcząc się o nie od samego początku jego istnienia. Był i nadal jest obecny przez cały czas na antenie, wykładając Ewangelie i głosząc Dobrą Nowinę. Robił i robi to do dzisiaj pomimo różnych przeszkód oraz choroby, która z pewnością mu dokucza. Mimo to jest wciąż zawsze z nami i dla słuchaczy – tłumaczyła Aleksandra Mieczyńska, wicedyrektor radia.

Abp senior Stanisław Nowak przez wiele lat swojej posługi, początkowo jako ksiądz, a potem biskup zmagał się z komunistycznym i ateistycznym systemem, w którym należało walczyć o każde, nawet najmniejsze religijne wydarzenie. Działania ówczesnego biskupa częstochowskiego, a później metropolity dobrze pamięta i wspomina ks. prof. Marian Duda.

– Jego zmagania były bardzo zdecydowane i zwycięskie, czego efektem było utworzenie wielu parafii w tym trudnym okresie. Zgodnie z tym co zapowiedział już na początku swojego pontyfikatu w orędziu na rozpoczęcie poszukiwania biskupiego, chciał stać pod krzyżem, nie tylko z Maryją, patrząc na Chrystusa, ale patrząc również na krzyż cierpienia każdego człowieka. W okresie wolnej Polski abp Nowak rozwinął w pełni skrzydła pasterza, stając się organizatorem i inicjatorem bardzo wielu wydarzeń. Z pewnością jednym z najważniejszych były VI Światowe Dni Młodzieży na Jasnej Górze w 1991 roku z udziałem papieża Jana Pawła II, ale także inne: Światowy Dzień Chorego w 1994 roku czy dwie piękne Peregrynacje Maryjne: figury Matki Bożej Fatimskiej oraz figury Matki Bożej z Nazaretu. To on przeprowadził nas przez drzwi święte wielkiego jubileuszu 2000 roku, przygotowując nas najpierw do tego roku, a potem do pielgrzymowania do Katedry, gdzie wszystkie wspólnoty parafialne pod jego przewodnictwem mogły przeżywać ten jubileusz. Po 2000 roku wskazywał nam nowe drogi, którymi częstochowski Kościół miał kroczyć – przybliżył ks. Marian Duda.

Arcybiskup Nowak urodził się 11 lipca 1935 roku w Jeziorzanach. Jest to wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Imieniny od zawsze były dla niego ważniejsze od urodzin. Z tej szczególnej okazji podzielił się z nami tym, czego sobie i nam wszystkim życzy.

– Życzę sobie i innym, żebyśmy byli lepsi. Nie tylko my, Polacy, ale wszyscy ludzie. Wydaje mi się, że bardzo się zagubiliśmy w dzisiejszym świecie. To, co obserwujemy w kultywowaniu tych nienormalnych praktyk, jest po prostu straszne. Bardzo bym chciał sam być lepszym człowiekiem, bardzo tego potrzebuję – wyznał wzruszony abp senior.

Abp senior Stanisław Nowak przyjął święcenia kapłańskie 22 czerwca 1958 w bazylice archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu. Jego mottem biskupiej posługi są słowa: „Chcę pod krzyżem stać przy Tobie”. Jego następcą od 2011 roku jest abp Wacław Depo.

BNO

Skip to content