Dziś Święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego

Matka Boża Gromniczna

2 lutego Kościół katolicki obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Obchodzone jest ono na pamiątkę ofiarowania małego Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Również 2 lutego przypada Dzień Życia Konsekrowanego – siostry i bracia zakonni ofiarowują swoje życie Bogu.
Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia Chrystusa daje w liturgii szczególnie uroczysty charakter. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV wieku, a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim.
Tradycyjna nazwa dzisiejszego dnia, czyli Święto Matki Bożej gromnicznej kieruje uwagę na fakt przyniesienia Jezusa do świątyni przez Maryję. Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek – kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny – ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia.
Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich. Pamiętajmy o nich  podczas naszej dzisiejszej modlitwy na Eucharystii.

źródło: foto: deon.pl

Skip to content