W piątek, 28 czerwca w Kościele katolickim obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień ten jest równocześnie Światowym Dniem Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów, który ustanowił Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku.

Uroczystość wypada zawsze w piątek po oktawie Bożego Ciała.

– W tym dniu wpatrujemy się w tajemnicę serca Jezusowego, które jest symbolem Jego miłości. Serce to jest zranione, przebite, oplecione cierniową koroną, ale płonące miłością. To symbol najpiękniejszej miłości, która daje nam siebie. Miłości odrzuconej przez ludzi, ale nadal kochającej, pragnącej zapalić nas tym płomieniem Bożej miłości – mówił o wyjątkowości tego dnia ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej.

W każdy piątek roku wiernych Kościoła katolickiego obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych. Wyjątkiem są dni, w których wypada uroczystość tak jak dzisiaj.

– Jednym z takich dni jest właśnie dzisiejszy piątek. Z racji omawianej uroczystości, możemy być zwolnieni od obowiązku zachowania postu. Oczywiście, jeśli ktoś bardzo pragnie, to może utrzymać wstrzemięźliwość od spożywania mięsa, jednak dziś nie jest to wymagane – dodał ks. Bakalarz.

Tradycję uroczystości Serca Jezusowego zapoczątkowano w Polsce jeszcze przed objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque. W 1856 r. papież Pius IX rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Kościół.

BNO
Foto: BPKEP