Finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Konkurs Wiedzy Biblijnej/ fot. Radio Fiat, archiwum

Poznaliśmy laureatów 26. edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej. W tym roku uczniowie klas IV-V szkół podstawowych zgłębiali Pismo św., zwracając szczególną uwagę na Księgę Dziejów Apostolskich.

Zapisane w niej słowa: „Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich” stały się hasłem tegorocznej edycji. Celem konkursu było zachęcanie dzieci do pogłębiania wiedzy z zakresu wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże. – To bardzo ważna inicjatywa, ponieważ uczy młode pokolenie, w jaki sposób odczytywać mądrość Biblii – mówi ks. Paweł Wróbel z Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie:

– Kiedy prowadzimy lekcje religii, robimy to po to, aby dzieci poznawały Pana Boga. Nie ma lepszego sposobu niż czytanie Jego słów. Konkurs Wiedzy Biblijnej, oparty na księgach Pisma św. uczy dzieci, w jaki sposób Słowo Boże czytać i rozumieć.

W tym roku udział w konkursie zgłosiło 45 uczestników:

– Z powodu epidemii tegoroczny konkurs przeprowadzony był w formie on-line. Uczestnicy najpierw rywalizowali w etapie szkolnym (22 października 2020 rok). Osoby, które otrzymały najlepszą punktację, zakwalifikowały się do następnego etapu – rejonowego (26 listopada 2020 rok). W finale diecezjalnym, który odbył się 4 marca bieżącego roku.

Do finału awansowało 11 uczniów z największą liczbą punktów. Najlepsza okazała się Julia Brożyna ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kiełczygłowie. Kalina Więczak z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie zajęła miejsce piąte.

ABK